Activeringsworkshop

Onder professionele begeleiding een prikkelende dialoog aangaan met je medewerkers? Hoewel de rapportage van de energiemeting meestal heldere aanknopingspunten tot verbetering laat zien, zijn wij er een groot voorstander van om niet alleen de resultaten diepgaand te bespreken, maar om ook gezamenlijk tot verbetervoorstellen te komen. Dit gebeurt in de vorm van een dagdeel durende ‘Activeringsworkshop’ (eventueel naar wens uit te breiden tot een eendaagse)

Programma Activeringsworkshop (dagdeel)

Het programma van de Activeringsworkshop ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Toelichting op de vier onderdelen van EnergyFinder
  • Bespreking in subgroepjes en plenair van resultaten van de meting
  • Formuleren van de belangrijkste conclusies en van verbeterpunten
  • Formuleren van een actieplan om energielekken te dichten en nieuwe energiebronnen aan te boren

Wat we nog meer doen

Energiemeting

Meet de energie die het verschil maakt

Powerclasses

Gericht en pijlsnel op het goede pad

90 dagen boost

Maximaal presteren in minimale tijd