“Niet meer denken in vacatures maar in competenties” (Het werkvuur van Rinske Wegener, Gemeente Haarlem)

 In Werkvuur

Tijdens het seminar ‘Energie op de werkvloer’ verzorgden wij onlangs enkele workshops over de thema’s ‘Werk & energie’ en ‘De toekomst van de werk’. Rinske Wegener, beleidsadviseur bij de Gemeente Haarlem nam deel aan de paneldiscussie die we georganiseerd hadden. Haar vurige pleidooi voor inclusief werken raakte de zaal en was aanleiding voor ons om Rinske te vragen naar haar werkvuur.

 

Welk beeld heb je bij de toekomst van werk?

“Dat we als samenleving echt bewust omgaan met inclusiviteit en iedereen de kans krijgt om mee te draaien. Het goede is dat ik nu al een handjevol werkgevers heb gezien die al heel bewust bezig zijn met inclusiviteit. Dat betekent in de praktijk een echte kans geven aan mensen met een arbeidsbeperking. Nu lijkt dat vooral nog voort te komen uit een persoonlijke bevlogenheid, vaak door persoonlijke ervaringen. Ik hoop echter dat dit een beginnende trend is die naar steeds meer werkgevers overwaait. Ik hoop van harte dat steeds meer werkgevers gaan inzien dat een gevarieerd personeelsbestand voor íedereen goed is.

Niet alleen voor diegene met de arbeidsbeperking. Met inzet van allerlei mogelijke voorzieningen voor werkgevers en werknemers wordt er tegemoetgekomen aan financiële en sociale beperkingen. Denk aan jobcoaching, loonkostensubsidie, belastingvoordelen. Zulke sterke triggers om mensen met een beperking in dienst te nemen hebben we nog niet eerder gekend. Omgang met mensen met wie je anders nooit in aanraking zou komen zorgt ervoor dat je beeldvorming milder wordt, en je mag dan ook verwachten dat deze trend doorzet en dat het steeds normaler wordt om inclusief te ondernemen.

“Doorbraak in denken: niet meer denken in vacatures maar competenties”

Een trend die ik ook zie en die in de toekomst belangrijk zal zijn is dat er minder gedacht zal worden in ‘vacatures’, maar meer in termen van ‘welke competenties heb ik nodig?’ En als je de juiste persoon hebt gevonden, richt je de werkplek daar op in. In plaats van omgekeerd.

Kun je ons enkele positieve uitzonderingen noemen?

Denk ook aan de nieuwe ontwikkeling ‘Open Hiring’, waarbij werknemers aan de slag kunnen zonder sollicitatiegesprek te voeren. Een sollicitatiegesprek kan voor veel mensen echt een obstakel zijn om aan het werk te komen. Je wordt beoordeeld en vergeleken. En dat is dan wel vervelend in detentie hebt gezeten of dakloos bent geweest, of op een andere manier aan de rand van de maatschappij staat.

Open Hiring is overgekomen uit Amerika, maar nu ook in Nederland bij MamaLoes Babyshop bijvoorbeeld. Dat organiseren zij met begeleiding van Start Hiring. Deze club is enorm actief in het promoten van Open Hiring, maar laat je ook nadenken over de mogelijkheden van een parallelle arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarbij werk of participatie wordt gegarandeerd voor iedereen, ook mensen met een arbeidsbeperking. Verder kennen we in onze regio Lost Lemon, een ICT-bedrijf dat zich met hart en ziel inzet voor inclusie. Een groot deel van hun personeel bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook Autoschadebedrijf Vermaire vindt het belangrijk om iedereen een kans te geven. Dit zijn echt toppers.”

Welke werkmomenten geven jou energie?

“Dat is wanneer we met ons team ergens helemaal voor gaan. Recent heb ik dat ervaren met mijn projectgroep GGZ en Werk van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. We zijn na twee jaar inmiddels met een kleinere groep maar dat is een kern van bevlogen individuen, afkomstig uit allerlei verschillende organisaties (UWV, GGZ instellingen en gemeente) die echt hart voor de zaak hebben. Iedereen komt met goede ideeën en iedereen heeft een enorme daadkracht. Ik hoef nergens achteraan, iedereen doet met passie zijn/haar werk. Wat dit team zo fantastisch maakt, is dat het – elke keer weer – laat zien dat je als groep meer bereikt dan alleen. Je kunt zelf nog zulk geweldige ideeën hebben, ik word elke keer weer verrast door de briljante ingevingen van anderen. En doordat ons team erg gericht is op praktische, concrete acties, is ook goed te zien wat onze resultaten zijn, en dat geeft ook veel energie. Er zit echt beweging in. Wat wij doen, doet ertoe.”

“Wat wij doen, doet ertoe!”

Je slotpleidooi: wat raad je onze lezers?

“Denk na over mensen die het niet zo goed voor zichzelf kunnen regelen en met welke acties jij een positieve impact kunt maken voor hen. Ik kan je garanderen dat je daar energie van krijgt. Dat kan heel klein zijn, iets in de buurt of voor je buren, maar als je een baan hebt waarbij je het verschil kan maken (bijvoorbeeld werkgevers, jobhunters, consulenten, hulpverleners) zet je dan in voor inclusie, en geloof ook daadwerkelijk dat iedereen gelukkig wordt van een inclusieve arbeidsmarkt.”

 

Lees in deze serie ook de interviews met:

 

Het nieuwe boek Werkvuur: hoe energieke mensen & teams positieve impact maken

Begin oktober verscheen het boek Werkvuur: hoe energieke mensen & teams positieve impact maken’. Daarin beschrijven Hans van der Loo en Patrick Davidson de paradox van modern werken: we hechten meer dan ooit waarde aan ons werk, het bepaalt voor een deel onze identiteit, maar we verliezen tegelijkertijd meer energie op het werk dan voorheen.

Gebaseerd op meerjarig onderzoek, aangevuld met interviews in binnen- en buitenland met prominente wetenschappers, ondernemers, beleidsmakers en andere professionals schetsen de auteurs hoe de toekomst van werk eruit kan zien. Dit doen ze door de positieve uitzonderingen te analyseren op meerdere niveaus. En dat brengt de lezer naar verrassende cases, van een gedreven individu (een verpleegster die overtollig werd en zelf haar nieuwe baan creëerde) tot aan een samenleving (Finland) die er weer bovenop kwam. Zodat je na het lezen zelf met meer energie aan de slag kunt.

 

Bestel nu het nieuwe boek Werkvuur en ontvang het morgen.