FAQ

We voeren jaarlijks al een medewerkerstevredenheidsonderzoek, een belevingsonderzoek of een engagementonderzoek uit. Dat is toch wel genoeg?

Het hangt er vanaf wat je wilt. De genoemde onderzoeken worden in de praktijk vaak gebruikt als controle-instrument voor het management. Ze worden als het ware over de hoofden van medewerkers heen uitgevoerd. Het gevolg is dat gangbare onderzoeken niet activeren, maar mensen juist passief en gelaten maken.

 

EnergyFinder pakt het anders aan: door voor een insteek op teamniveau te kiezen, maakt het duidelijk dat het al dan niet hebben van energie de verantwoordelijkheid is van het team en de teamleden. Bovendien is EnergyFinder meer dan alleen een meet- en analyse instrument. Het vooral bedoeld als mensen en teams te activeren om zo snel mogelijk met hun eigen energie aan de slag te gaan.

Wij werken binnen onze organisatie al aan vitaliteit, moeten we nu ook iets doen aan energie?

Vooropgesteld, je moet niets. Het is een kwestie van willen. Vitaliteit heeft vooral betrekking op fysieke aspecten van energie: gezond eten, voldoende bewegen en een goede nachtrust. Dat is een belangrijke basis, maar geen voldoende basis om te presteren. Werk is in deze tijd niet alleen fysiek, maar vooral ook emotioneel, mentaal en sociaal inspannend. Sterker nog, er wordt door experts geschat dat 70% van onze dagelijkse inspanningen van emotionele, mentale en sociale aard zijn.

 

In de meeste vitaliteitsplannen die wij zagen, blijkt er veel te weinig aandacht voor de laatstgenoemde energiedimensies te zijn. EnergyFinder brengt hier verandering in. Sterker nog, het is momenteel het meest valide instrument om emotionele, mentale en fysieke energie te meten. Om te voorkomen dat je dubbele metingen moet verrichten, nemen wij de fysieke aspecten bij de meting overigens ook mee.

Wat zijn de voordelen van EnergyFinder boven gangbaar onderzoek?

De voordelen van EnergyFinder zijn:

 

– Kort en krachtig: geen eindeloze vragenlijsten maar korte en krachtige vragen, in de rapportage direct antwoord op de meest voor de hand liggende vragen.

 

– Diepte en to the point: je kunt desgewenst een blik onder de motorkap werpen om na te gaan welke factoren de energie in je team bepalen.

 

– Activerend: het gaat niet om het maken van algemene plannen, niet om containerbegrippen of het voeren van oeverloze gesprekken, maar om het actief bedenken van je eigen verbeterplan. En wel in deze volgorde: wat kan IK doen om mijn energie te vergroten? Wat kunnen wij als TEAM doen om onze energie te vergroten. En tenslotte, wat kan het MANAGEMENT doen om ons daar zo goed mogelijk in te ondersteunen?

Ik ben weliswaar geïnteresseerd, maar ook nog wat twijfelachtig. Hoe kom ik meer te weten over meting en activering?

Je kunt ons gewoon bellen of mailen en dan beantwoorden we je vragen met plezier. Of je belt een van onze opdrachtgevers met de vraag wat het hen heeft gebracht.

Hoe ziet een activeringssessie eruit? Wat wordt er van het team verlangd en wat is ieders rol?

Doel van de sessie is het activeren van mensen en teams en dat kan dankzij de heldere rapportages waarbij we kunnen in- en uitzoomen waar dat nodig is. De activeringssessie kent twee onderdelen.

 

Allereerst het feedback-gedeelte waarin deelnemers de resultaten uit de energiemeting te zien krijgen. We noemen twee voorbeelden van vaste onderdelen. We beginnen altijd met de energiematrix. Deze laat zien in welke energiezone dit team zich bevindt (hyperzone, zinzone, comfortzone, zombiezone). Tijdens het feedbackgedeelte wordt helder waar dat door komt. En doordat mensen hebben geleerd wat de link is tussen energie, gedrag en prestaties, kunnen ze zelf heel gericht de vinger op de zere plek leggen.

 

Vervolgens gaan we aan de slag met een rapport getiteld het spinnediagram. Dit geeft in een oogopslag weer waar de mentale en sociale energie lekt en waar mensen juist energie van krijgen. Zo gaan we heel gericht aan het werk met de uitkomsten van het team.

 

In het tweede deel, het zogenaamde Feedforward-deel gaan de deelnemers, wederom begeleid door ons, zelf aan de slag met het bedenken van interventies waarmee ze zelf meer positieve energie genereren. Wil je met je team weg uit de hyperzone? Wil je juist heel gericht leren om je beter te focussen en met meer wilskracht aan de slag te gaan? Dan helpen wij je om die gerichte interventies te bedenken waarmee je snel resultaat boekt. Resultaat is in alle gevallen dat teamleden en teams met meer energie naar huis gaan én de dag erna meteen kunnen toepassen wat ze zelf bedacht hebben.

 

De sessie duurt standaard een dagdeel maar diverse klanten hebben de sessie uitgebreid tot een dag. Het kan standalone maar ook als onderdeel van een heidag of een tweedaagse die je met je team hebt voorzien.

Is energie niet een veel te vaag begrip om mee te werken?

Welnee! Energie is te voelen, te zien en dus ook te meten. Energie is de beste voorspeller van gedrag en prestaties. Veel succesvolle organisaties hanteren energie als een taal. Zo zorg je er pro-actief voor dat mensen niet in het rood raken (ziekteverzuim, burnout) of juist afhaken (boreout, verloop).

 

Energie is de kracht waarmee je jezelf en anderen in beweging brengt om zelfgekozen prestaties neer te zetten. Door die kracht te meten weet je hoe je team en teamleden eraan toe zijn. Dan je begrijp je bijvoorbeeld waarom je team in de hyperzone 27% minder presteert dan gemiddeld. Zo’n team met gedreven mensen die zich vaak voor 200% inzetten maar die niets met de volle 100% aandacht doen. Veel energie maar niet de juiste.

 

Tijdens de sessie leer je hoe energie, gedrag en prestaties met elkaar samenhangen, begrijp je welke energiebronnen er zijn en hoe je die zelf kunt activeren. Zelf, dus zonder manager.

Hoe meten jullie energie eigenlijk?

We onderscheiden vier dimensies van energie: mentaal, emotioneel, sociaal en fysiek. Op alle vier dimensies stellen we gericht enkele vragen zodat we een helder beeld kunnen schetsen van het energieniveau van team en teamleden.

 

Op deze manier kun je heel gericht interventies doen om meer energie te krijgen. Blijkt de score op de mentale energiebron wilskracht laag, dan hoef je natuurlijk niet per se aan de sociale energiebron vertrouwen binnen het team (dat scoort wellicht gewoon goed) te werken. Doordat je ziet waar mensen energie van krijgen en waar het lekt, kun je ingrijpen waar dat de meeste impact heeft. Dat kan dus heel compact doordat je gericht zoekt en handelt. Geen ‘one size fits all’ maar juist ingrijpen waar je snel resultaat kunt boeken

Waarom hebben jullie EnergyFinder ontwikkeld?

Omdat we mensen regie willen geven over eigen energie. Het gaat ons dus echt om de activering van mensen en hun team. Geen rapporten die ongelezen in de la verdwijnen, geen sessie met directies over hun mensen. Maar juist samen met medewerkers en team de resultaten bespreken én verbeteracties bedenken in een sessie die normaliter een dagdeel duurt. Waarna je team geactiveerd is en zelf de volgende stap kan zetten, ieder naar gelang zijn eigen ambitieniveau.

Nog geen antwoord?

Mail ons je vraag en je krijgt alsnog antwoord!


Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona