Blue Monday: dump de DoDo, let’s GoGo!  (blog #7)

 In Blue Monday, EnergyFinder, Waar haal je de energie vandaan?

Morgen is het de somberste dag van het jaar: Blue Monday. Die dag is uitgerekend aan de hand van een wetenschappelijk ogende formule, die je bij nader inzien maar beter met een korrel zout kunt nemen. Geeft allemaal niet, want somberheid is een volksziekte met ernstige implicaties. Zij zorgt voor een negatieve houding en massaal energieverlies. In tijden, waarin je juist met extra kracht aan de slag zou moeten gaan, is dat funest. Daarom in deze laatste blog in de serie aandacht voor de vraag waar je de energie vandaan kunt halen.  

 

Wat is dat nou eigenlijk, energie? 

EinsteinEnergie is net als zuurstof. Je hebt het nodig, maar tegelijkertijd is het zo gewoon dat je er nauwelijks bij stilstaat. Volgens Einstein is alles energie. Nog zo’n natuurwet: energie is er altijd en kan niet verloren gaan. Iets wat alles is en er altijd is, dat klinkt behoorlijk vaag. Energie lijkt bovendien vluchtig en ongrijpbaar. Je kunt er zomaar ineens van overstromen. En voor je het weet, is het weer verdwenen. Toch is energie ook heel zichtbaar, voelbaar en meetbaar. Daarom hebben wij het liever over energie als de brandstof om te presteren. Het is de kracht waarmee je jezelf – en anderen – in beweging brengt om het beste uit jezelf te halen.

Energie is de kracht waarmee je jezelf – en anderen – in beweging brengt om het beste uit jezelf te halen

Batterijmannetje EnergyFinderWanneer heb je veel energie? De meest gehoorde antwoorden: als je je lichamelijk topfit voelt. Of wanneer je enthousiast bent om iets te doen. Of omdat iets tegen alle verwachtingen in goed gelukt is. Energie heeft ook te maken met doelen bepalen en daar vervolgens voor gaan. En energie krijg je door in goed vertrouwen met elkaar samen te werken. Uit deze opsomming blijkt dat energie niet in een hokje te stoppen is. Zie het als een batterij die uit verschillende componenten bestaat: een fysieke, een emotionele, een mentale en een sociale component.

 

 

Energie kun je zien, voelen… en meten!

Energieke mensen beschrijven zichzelf als enthousiast, optimistisch, opgewonden of krachtig. Mensen die het aan energie ontbreekt, voelen zich futloos, neerslachtig, somber en vermoeid. En bij teveel energie voel je je gespannen, geïrriteerd en soms ook boos.

Energie kun je ook zien. Kijk maar eens goed naar het gedrag van mensen om je heen. Wie energie heeft, praat enthousiast en kijkt met open blik en twinkelende ogen naar buiten. Andersom zie je het ook meteen als iemand weinig energie heeft: doffe ogen, een vermoeide houding, en naar binnen gerichte aandacht.

Als je energie kunt zien, dan kun je energie ook meten. Wij kunnen in dit verband vier energiezones onderscheiden:

  • de Comfortzone, waarin gevoelens van gemoedsrust en tevredenheid overheersen, maar waarin het energieniveau om écht aan de slag te gaan betrekkelijk laag is;
  • de Hyperzone, waarin gevoelens van angst en agressie overheersen en waarin met energie wordt gesmeten om te kunnen overleven;
  • de Zombiezone, waarin sprake is van een negatieve mix van apathie, boosheid en cynisme en waarin alle energie om er wat van te maken ontbreekt;
  • de Zinzone, waarin positieve gevoelens overheersen en mensen er met volle energie en overtuiging tegenaan gaan.      

Energiezones en types EnergyFinder

Als je wilt weten hoe de verdeling van werkend Nederland over de vier energiezones is, klik dan hier voor het whitepaper.

Van DoDo naar GoGo

Als het om energiek gedrag en energie presteren gaat, heeft elke zone zijn eigen karakters. Wij zullen ze in deze blog niet alle vier aflopen, maar ons beperken tot de twee meest extreme karakters: de DoDo en de GoGo.

  • De DoDo (Zombiezone) is geen uitgestorven vogel, maar staat voor mensen die om de een of andere reden zijn afgehaakt, die zich slachtoffer voelen van de omstandigheden en de hoop op verbetering hebben laten varen. Ze zijn boos en verongelijkt. Ze wantrouwen alles en iedereen en voelen zich slachtoffer van de omstandigheden. Somberheid bepaalt hun bestaan.
  • De GoGo (Zinzone) heeft er daarentegen zin in en gaat er vol energie voor. Ze willen leren en groeien, met een duidelijk doel voor ogen en ze werken graag samen. GoGo’s nemen het heft in eigen hand en zijn geneigd om buiten de lijntjes te kleuren als het om het realiseren van nieuwe oplossingen gaat.

Dump de DoDo, let’s GoGo! 

Zie Blue Monday als een uitgelezen mogelijkheid om sombere gevoelens van je af te schudden en voortaan te gaan schitteren. In de voorgaande blogs hebben we aangegeven hoe je dit kunt doen. Ga nu zelf snel aan de slag: dump de DoDo, let’s GoGo!

Dit was het zevende en laatste deel uit de serie dagelijkse blogs in de aanloop naar Blue Monday.

Hans van der Loo en Patrick Davidson zijn founders van EnergyFinder en betterday.

EnergyFinder, energiemeting, activeringsinstrument, Hans van der Loo Waar haal je de energie vandaan?betterday logo rood

Dit artikel is mede gebaseerd op het 1 maart te verschijnen boek ‘Waar haal je de energie vandaan?‘ (bij uitgeverij AnderZ).

Batterijmannetje EnergyFinderEnergiezones en types EnergyFinder

De illustraties zijn afkomstig uit het boek Waar haal je de energie vandaan? en zijn van de hand van Arjen Nicolai.

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona