“De impact van corona op ons werk? We stressen minder en zijn positiever geworden”

 In Onderzoek, Werkvuur, Whitepaper

De impact van corona op ons werk? De Nederlandse samenleving en economie kwamen medio maart 2020 abrupt tot stilstand door de lockdown die de regering afkondigde. We werden massaal gedwongen tot thuiswerken in de ‘Anderhalvemetersamenleving’. Patrick Davidson & Hans van der Loo, auteurs van het boek Werkvuur, waren benieuwd naar de impact van corona op de energie van werkend Nederland en lanceerden een online onderzoek dat door honderden mensen werd ingevuld. Het leverde enkele verrassende inzichten op.

 

Wat kwam er uit jullie onderzoek naar de impact op de werkenergie?

“Het eerste beeld is dat van een hogesnelheidstrein die met een noodrem tot stoppen wordt gebracht. Na van de eerste schok bekomen te zijn, kijken de reizigers verwonderd om zich heen. Om vervolgens in actie te komen om te zien of er mogelijkheden zijn om zich uit deze situatie te bevrijden. Hetzelfde zien we met het gros van werkend Nederland gebeuren. Ook al zitten we na die noodstop gedwongen thuis, we zitten niet bij de pakken neer. Wat we zien is een dubbelbeeld met zowel coronakracht als coronakramp”

 

Wat bedoelen jullie met coronakracht?

Coronakracht

Coronakracht

Met coronakracht doelen we op het feit dat de respondenten aangeven fysiek fit te zijn en dat ze mentaal hoog scoren op dimensies als autonomie, positief denken en zelfvertrouwen. Het beeld van deze eerste momentopname in het tijdperk After corona (AC, april 2020) is op diverse fronten positiever dan de metingen Before corona (BC).

Zo werken we autonomer en hebben we meer aandacht voor ontwikkelingen om ons heen. Ook laat deze momentopname zien dat velen gestopt zijn met stressen en positiever zijn geworden.

Coronakramp

Coronakramp

We zien ook een coronakramp. Denk aan pessimisme, lage bevlogenheid en weinig verbondenheid. De meting laat ook zien dat op dit moment niet echt doen waar we goed in zijn. Dat past bij een periode waarin de werkomgeving (een shift naar online, thuis achter de pc) en de manier waarop het werk wordt uitgevoerd (een Zoom-conference in plaats van een workshop met collega’s en/of klanten) drastisch zijn veranderd.

 

 

 

 “Het dubbelbeeld verbaast mij niet. Bij geluksonderzoek zie je geluk en ongeluk meestal samen gaan. Het zijn twee onafhankelijke factoren. Neem bijvoorbeeld een scheiding. Dan ben je enerzijds blij dat je van je partner af bent. Maar anderzijds is het wel erg alleen als je thuis komt. Het gaat altijd om de balans tussen positieve en negatieve effecten.”

AD BERGSMA, psycholoog en auteur van het Handboek Werkgeluk

 

In het onderzoek dat jullie beschrijven in het boek Werkvuur scoorde Nederland laag op positieve energie. Hoe is dat nu?

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona

Deze momentopname ziet er een stuk beter uit. We zijn gestopt met stressen en positiever geworden, zo zien we aan de hand van de energiezonematrix: op dit moment bevindt 1 op de 5 (20%) werkenden zich in de zinzone waar mensen met veel positieve energie aan de slag zijn. Dit was 1 op de 8 (12%). We zagen ook dat de hyperzone (veel energie maar overwegend negatief) met een derde deel is gekrompen (van 40% tot 27%) en niet langer de grootste groep omvat. Dat is nu de comfortzone die gestegen is van 37% naar 45%. Kortom, we stressen minder en zijn positiever”

 

Wat bedoelen jullie met ‘we leven in een tussentijd’?

“Wie je ook spreekt, iedereen is het erover eens dat we leven in een bijzondere tijd. Niemand weet hoe het er over een tijdje uit zal zien. En dus leven we in een tijd tussen ‘niet meer’ en ‘nog niet’. Een tijd waarin velen van ons niet naar kantoor kunnen om te werken maar dit vanuit huis moeten doen. Waarin het zoeken is naar nieuwe manieren om met veel positieve energie een bijdrage te leveren aan je team, organisatie en klanten. Deze zoektocht is in volle gang, zo laat dit onderzoek zien.

De tijd waarin we nu leven kan het beste in mensen naar boven brengen. Nu zekerheden lijken te zijn verdwenen en er tegelijkertijd nieuwe kansen zijn, is het zaak om te bedenken wat je echt wil en wat je eigenlijk tegenhoudt. De hogere scores op emotionele energie (Wil ik het? Kan ik het?) zijn in dit verband een positief teken. We zullen positieve energie nodig hebben om de aanstaande economische crisis te overwinnen en om daadwerkelijk aan een nieuwe toekomst te bouwen.”

 

Tijd voor een slotpleidooi

“In ons boek kun je lezen wat de grote geschiedenis van werk is (hoe we door de eeuwen heen over werk dachten), hoe volgens experts de toekomst van werk onder druk staat door drie V’s: verdwijnen van banen (robotisering, verwaarlozing van banen (bol.com, Uber) en vervreemding van banen (onzinbanen en onzintaken) maar ook hoe positieve uitzonderingen laten zien dat werk een enorme bron van energie kan zijn.

En dat laatste kregen we de afgelopen weken veelvuldig te horen in aanvullende interviews. Enthousiaste verhalen van professionals uit vitale sectoren als zorg en onderwijs. Men vertelt over de zware tijd die het is geweest. Maar ook over het feit dat vakmanschap weer centraal stond. Dat problemen te lijf werden gegaan met nieuwe tools en dat de saamhorigheid op de werkvloer groeide. Maar vooral ook dat men – hoe moeilijk en zwaar het soms ook was – betekenis en bevrediging aan het harde werken ontleende, omdat men positieve impact wist te maken.

Wij hopen dat dit een inspirerend voorbeeld zijn om het werkvuur ook in andere sectoren te ontsteken. En laten we alsjeblieft na de afgelopen ‘crisis honeymoon’ niet terugvallen in oude gewoonten. Laten we een stap verder zetten om met meer zelfstandigheid, verbinding én competentie aan het werk te gaan.”

 

Verder lezen over werk en energie?

In het boek ‘Werkvuur: hoe energieke mensen & teams positieve impact maken’, uitgegeven door Boom uitgevers, beschrijven Patrick Davidson en Hans van der Loo hoe de toekomst van werk eruit kan zien. En welke rol energie daarbij speelt. Dit doen ze door de geschiedenis van werk en de resultaten van actueel onderzoek onder de loep te nemen. Werkvuur, genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2020, is gebaseerd op meerjarig onderzoek aangevuld met interviews, in binnen- en buitenland, met wetenschappers (Harvard, Princeton, Stanford, NYU Stern, MIT, e.v.a.), schrijvers (New York Times, Fortune, NRC), inspirerende professionals (bijvoorbeeld in zorg en onderwijs) en enkele visionaire ondernemers (o.a. Zoku, Voys, The Next Web).

 

Wil je meer weten over het onderzoek?

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona