“We stressen minder en zijn positiever geworden”

 In ACTIV, Energie werkend Nederland, Energiezones, Onderzoek, Werk en energie | Werkenergie, Werkvuur

NATIONALE ENQUÊTE ‘DE ENERGIE VAN WERKEND NEDERLAND IN CORONATIJD’

De Nederlandse samenleving en economie kwamen medio maart 2020 abrupt tot stilstand door de lockdown die de regering afkondigde. We werden massaal gedwongen tot thuiswerken in de ‘Anderhalvemetersamenleving’. Dat riep veel vragen op. Wij waren vooral benieuwd wat de coronacrisis doet met de energie van werkend Nederland en lanceerden een online onderzoek. In deze blog zetten we de belangrijkste conclusies op een rij. Tevens vind je reacties van enkele experts die we om een reactie hebben gevraagd. In het gratis te downloaden onderzoekswhitepaper vind je alle details.

Patrick Davidson & Hans van der Loo

Het eerste beeld: een hogesnelheidstrein die tot stilstand kwam

Analyse van deze online enquête roept bij ons allereerst het beeld op van een hogesnelheidstrein die met een noodrem tot stoppen wordt gebracht. Na van de eerste schok bekomen te zijn, kijken de reizigers verwonderd om zich heen.

Om vervolgens in actie te komen om te zien of er mogelijkheden zijn om zich uit deze situatie te bevrijden. Hetzelfde zien we met het gros van werkend Nederland gebeuren. Ook al zitten we na die noodstop gedwongen thuis, we zitten niet bij de pakken neer.

“Toen de trein abrupt tot stilstand kwam, kwam er in het begin veel adrenaline los om de boel op gang te houden. Nu pas wordt het tijd om over structureler invulling na te denken in het nieuwe tijdperk.”

HUGO WEGBRANS, Global Chief Broking Officer bij Aon

Een dubbelbeeld: zowel coronakracht als coronakramp

Uit dit onderzoek komt een dubbelbeeld naar voren. We zien zowel coronakracht als coronakramp. Met coronakrachtdoelen we op het feit dat de respondenten aangeven fysiek fit te zijn en dat ze mentaal hoog scoren op dimensies als autonomie, positief denken en zelfvertrouwen.

Het beeld van de meting in het tijdperk After corona (AC, april 2020) is op diverse fronten positiever dan de metingen Before corona (BC). Zo werken we autonomer en hebben we meer aandacht voor ontwikkelingen om ons heen. Ook laat deze momentopname zien dat velen gestopt zijn met stressen en positiever zijn geworden. Zo zegt momenteel 1 op de 5 om door positieve energie gedreven te worden. Voor corona was dat slechts 1 op de 8. Hier komen we zo nog op terug.

We zien ook een coronakramp. Denk aan pessimisme, lage bevlogenheid en weinig verbondenheid. De meting laat ook zien dat op dit moment niet echt doen waar we goed in zijn. Dat past bij een periode waarin de werkomgeving (een shift naar online, thuis achter de pc) en de manier waarop het werk wordt uitgevoerd (een Zoom-conference in plaats van een workshop met collega’s en/of klanten) drastisch zijn veranderd.

“Het dubbelbeeld verbaast mij niet. Bij geluksonderzoek zie je geluk en ongeluk meestal samen gaan. Het zijn twee onafhankelijke factoren. Neem bijvoorbeeld een scheiding. Dan ben je enerzijds blij dat je van je partner af bent. Maar anderzijds is het wel erg alleen als je thuis komt. Het gaat altijd om de balans tussen positieve en negatieve effecten.”

AD BERGSMA, psycholoog, auteur van het Handboek Werkgeluk en als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Happiness Economics Research Organisation.

 

Minder stressen, minder hyperen

We zijn gestopt met stressen en positiever geworden, zo zien we aan de hand van de energiezonematrix: op dit moment bevindt 1 op de 5 (20%) werkenden zich in de zinzone waar mensen met veel positieve energie aan de slag zijn. Dit was 1 op de 8 (12%). We zagen dat de hyperzone (veel energie maar overwegend negatief) met een derde deel is gekrompen (van 40% tot 27%) en niet langer de grootste groep omvat. Dat is nu de comfortzone die gestegen is van 37% naar 45%.

“Ik zie het dubbelbeeld uit dit onderzoek ook terug bij de individuele werkenden/ondernemers die ik spreek: de ene dag kansen zien en de andere dag geen perspectief.”

JUDITH TIELEN, Tweede Kamerlid voor de VVD (SZW: werken en geld verdienen)

Energiezonematrix Onderzoek Corona & Werk

Energiezonematrix Onderzoek Corona & Werk

 

We leven in een tussentijd

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd tussen ‘niet meer’ en ‘nog niet’. Een tijd waarin velen van ons niet naar kantoor kunnen om te werken maar dit vanuit huis moeten doen. Waarin het zoeken is naar nieuwe manieren om met veel positieve energie een bijdrage te leveren aan je team, organisatie en klanten. Deze zoektocht is in volle gang, zo laat dit onderzoek zien.

De tijd waarin we nu leven kan het beste in mensen naar boven brengen. Nu zekerheden lijken te zijn verdwenen en er tegelijkertijd nieuwe kansen zijn, is het zaak om te bedenken wat je echt wil en wat je eigenlijk tegenhoudt. De hogere scores op emotionele energie (Wil ik het? Kan ik het?) zijn in dit verband een positief teken. We zullen positieve energie nodig hebben om de aanstaande economische crisis te overwinnen en om daadwerkelijk aan een nieuwe toekomst te bouwen.

“De crisis bezorgde veel werknemers in één klap, door het gedwongen thuiswerken, de kans om autonomer te werken. Before corona wilden we autonoom werken. En After corona blijken we elkaar te missen. Dit onderzoek laat zien dat het tijd is om te werken aan nieuwe verbindingen op het werk.”

FOLKERT HERSMAN, HR-adviseur bij De Nederlandsche Bank

 

Een tijd waarin duidelijk werd wat vitaal werk met je doet

In aanvullende interviews kregen we enthousiaste verhalen te horen van professionals uit vitale sectoren als zorg en onderwijs. Men vertelt over de zware tijd die het is geweest. Maar ook over het feit dat vakmanschap weer centraal stond. Dat problemen te lijf werden gegaan met nieuwe technologische middelen. Dat de saamhorigheid op de werkvloer groeide. Maar vooral ook dat men – hoe moeilijk en zwaar het soms ook was – betekenis en bevrediging aan het harde werken ontleende, omdat men positieve impact wist te maken.

Laat dit een inspirerend voorbeeld zijn om het werkvuur ook in andere sectoren te ontsteken. En laten we alsjeblieft na de afgelopen ‘crisis honeymoon’ niet terugvallen in oude gewoonten. Laten we een stap verder zetten om met meer zelfstandigheid, verbinding én competentie aan het werk te gaan.

“Dit onderzoek is een nuttige momentopname die laat zien wat onze eerste reactie is op de crisis. Ons leven bestaat uit economische en gedragscycli: eerst ‘onderdrijven’ we de omstandigheden, die we later juist overdrijven. We staan aan het begin van het begin: de aanvang van een strenge winter. Houd de lente, die we in 2023/2024 weer mogen ervaren, voor ogen.”

BAS KODDEN – Nyenrode Business Universiteit

 

En nu? Doe mee aan het ontwikkelen van een toekomstvisie op het werk

We hopen dat dit onderzoek je een spiegel biedt waarmee je je eigen situatie beter en objectiever kunt bekijken. Daarnaast kunnen de onderzoeksresultaten ook als verrekijker fungeren. Want de toekomst van het werk wordt vandaag gebouwd. FUTURE TODAY. De toekomst is nu al begonnen. Laten we de resultaten van deze momentopname dan ook met het oog bekijken op wat het aanstaande post-coronatijdperk ons straks zal bieden….

Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek starten wij binnenkort een liefst zo breed mogelijk platform om een (online) visie op de toekomst van het werk te ontwikkelen…. De toekomst is vandaag al begonnen.  Interesse om mee te doen? Meld je aan en doe mee. Je krijgt dan zo spoedig informatie toegestuurd.

 

Download nu gratis het onderzoekswhitepaper

Onderzoek naar effect Corona op werkbeleving

Onderzoek naar effect Corona op werkbeleving

 

Wil je meer weten over het onderzoek?

 

Verder lezen over werk en energie?

Werkvuur: boekcover

In het boek ‘Werkvuur: hoe energieke mensen & teams positieve impact maken’, uitgegeven door Boom uitgevers, beschrijven Patrick Davidson en Hans van der Loo hoe de toekomst van werk eruit kan zien. En welke rol energie daarbij speelt. Dit doen ze door de geschiedenis van werk en de resultaten van actueel onderzoek onder de loep te nemen. Werkvuur, genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2020, is gebaseerd op meerjarig onderzoek aangevuld met interviews, in binnen- en buitenland, met wetenschappers (Harvard, Princeton, Stanford, NYU Stern, MIT, e.v.a.), schrijvers (New York Times, Fortune, NRC), inspirerende professionals (bijvoorbeeld in zorg en onderwijs) en enkele visionaire ondernemers (o.a. Zoku, Voys, The Next Web).

Impact van Corona op ons werk?

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona