Actie: de bestseller ‘Leiderschap bij Verandering’ van John Kotter cadeau

 In Werkvuur

Boom Uitgevers heeft de komende weken een leuke actie. Je krijgt de bestseller ‘Leiderschap bij Verandering‘ van John Kotter cadeau bij aanschaf van het boek Werkvuur. Hieronder vind je meer info over het boek.

https://www.managementboek.nl/boek/9789024406890/werkvuur-patrick-davidson?affiliate=5413

 

Over het boek ‘Leiderschap bij verandering’ van John Kotter:

De ontwikkeling van de techniek, veranderingen in de markt en de maatschappij en de steeds sterker wordende concurrentie dwingen organisaties om te veranderen. Organisaties moeten deze veranderingen niet alleen kunnen weerstaan, maar er juist op inspelen, om in het nieuwe ondernemingsklimaat te kunnen floreren. Daarvoor is management onvoldoende. Leiderschap daarentegen is hierbij noodzakelijk. Veel recente methodes om organisaties te veranderen zoals total quality management en re-engineering schieten tekort omdat deze niet in staat zijn gedrag te veranderen.

Waar gaat het boek Leiderschap bij verandering over?

In ‘Leiderschap bij verandering’ biedt John Kotter een visie en een praktisch verslag, gebaseerd op zijn eigen onderzoek bij ruim 100 bedrijven. Het lezen van dit boek is dan ook als het doorbrengen van een werkdag met hem. Succesvolle verandering komt volgens Kotter in 8 fasen:

– een gevoel van urgentie tot stand brengen;
– de leidende coalitie creëren;
– een visie en een strategie ontwikkelen;
– de veranderingsvisie communiceren;
– actie op basis door middel van empowerment;
– korte termijn successen genereren;
– verbetering consolideren en meer verandering tot stand brengen;
– nieuwe benaderingen in de organisatiecultuur verankeren.

 

 

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona