WAT IS DE MEEST ENERGIEKE DEELSECTOR VAN NEDERLAND?

 In Energie werkend Nederland, Sectoren

Wat zou de meest energieke sector van ons land zijn: ICT, industrie of zakelijke dienstverlening?

Het verrassende antwoord: het is de Kinderopvang. Niet dat het daar allemaal rozengeur en maneschijn is. Maar vergeleken met het landelijke gemiddelde en zeker met de rest van de sector Zorg & Welzijn blaakt de Kinderopvang van positieve energie. Dat blijkt uit onderzoek naar de Energie van werkend Nederland 2018.

 

Positieve energie, maar ook verkramping

Voordat we op de cijfers van de Kinderopvang ingaan: de sector ‘Zorg & Welzijn’ staat er niet al te best voor. Sterker nog, zij bevindt zich in een glijvlucht naar beneden. Het percentage werknemers dat aangeeft met positieve energie aan het werk te zijn, is het afgelopen jaar fors gedaald. Het percentage dat zegt gestrest en verkrampt bezig te zijn is daarentegen fors gestegen. Hoe zit dat met de Kinderopvang? Daar geeft 38% van de medewerkers aan dat zij of hij dagelijks met positieve energie aan het werk is. Dat is bijna drie keer zoveel als het gemiddelde van de gehele sector. Aandachtspunt: de helft (50%) van de medewerkers geeft aan onder grote werkdruk te staan. Dat is weer beduidend hoger dan de rest van de sector (36%). Het beeld van hoge werkdruk wordt bevestigd door cijfers die aangeven dat 43% regelmatig veel te hard werkt en 25% zegt tijdens en na het werkt met gevoelens van rusteloosheid en verkramping te kampen.

 

Positief gevoel overheerst

In het onderzoek is ook gekeken naar de emotionele houding van werknemers. Ook op dit punt steekt de Kinderopvang positief af tegen de rest van de sector. De helft (50%) geeft aan positief gestemd te zijn. Het gemiddelde percentage voor de sector Zorg & Welzijn komt niet hoger dan 14%. Hoe dat hoge percentage bij de Kinderopvang verklaard kan worden: doordat werknemers in de Kinderopvang zeer enthousiast zijn (78%) en veel zelfvertrouwen hebben (76%). Bovendien geeft maar liefst 91% aan het werk als een bron van geluk te zien. Niet iedereen is overigens even positief gestemd: ruim een derde (38%) laat zich leiden door gevoelens en automatismen. Slechts 12% geeft aan dat negatieve gevoelens overheersen.

 

Hoe het nóg beter kan

Prachtige cijfers waar nochtans enige nuancering bij past. Op basis van de metingen van de afgelopen vijf jaar kunnen wij de conclusie trekken dat energie nogal vluchtig is. Externe gebeurtenissen en omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de mood omslaat of dat er energielekken ontstaan. Zo behoorde de sector Zorg & Welzijn enkele jaren geleden tot de meest energieke sectoren van Nederland. Die toppositie is men inmiddels kwijt: door hoge werkdruk en gedoe rond administratieve handelingen en digitalisering is het energieverlies de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar geworden. Zoiets kan de Kinderopvang natuurlijk ook overkomen.

Wat kun je doen om dit te voorkomen? In de eerste plaats: zorgvuldig koesteren wat je hebt. In de tweede plaats: bestaande energielekken aanpakken. Dat zijn er met name twee: uit de cijfers blijkt dat er weinig aandacht is voor leren. Maar ook dat medewerkers zich teveel in hun werk laten afleiden. Dit wordt nu nog gecompenseerd door een enorme gedrevenheid (maar liefst 98% zegt bevlogen aan de slag te zijn), maar op den duur ga je het daarmee niet redden. Dan zul je ook slimmer en geconcentreerder aan de slag moeten gaan.

 

Aandacht voor leiderschap

Nog een laatste punt: dit jaar is ook gevraagd naar de stijl van leiderschap die werknemers dagelijks ervaren. Er kon gekozen worden uit een meer krachtdadige, een controlerende, een hulpvaardige en een innovatieve stijl van leiderschap. Bijna twee derde (65%) geeft aan met controlerende en regelende leiders te maken te hebben. Is dat ook iets waar men naar verlangt? Nee, als je vraagt naar de gewenste leiderschapsstijl zegt 67% leiders te wensen die zich als hulpvaardige mentoren ontpoppen. Bijna een kwart (23%) ziet bovendien uit naar de leiderschapsstijl van een daadkrachtige bestuurder. Kortom, werk aan de winkel!

 

OVER HET ONDERZOEK

De cijfers zijn ontleend aan het jaarlijkse onderzoek naar de ‘Energie van werkend Nederland’ dat in opdracht van EnergyFinder door onderzoeksbureau Integron wordt verricht. Je kunt het onderzoekswhitepaper gratis downloaden evenals een infographic. Ook de sectorstudie van de sector Zorg & Welzijn is gratis te downloaden vanaf www.energyfinder.nl.

 

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona