NATIONALE ENQUÊTE ‘De energie van werkend Nederland in coronatijd’

 In Onderzoek, Werk en energie | Werkenergie

De afgelopen vijf jaar hebben wij regelmatig over de energie van werkend Nederland gepubliceerd. Daarbij stelden wij aan de orde dat veel van het energiepotentieel in organisaties onbenut blijft. De grote vraag is welke invloed de huidige coronacrisis hierop heeft gehad. Dit onderzoeken we de komende tijd en dat lichten we hieronder toe. Tevens vind je de link om de enquête online in te vullen (5-7 minuten van je tijd).

Hans van der Loo, Patrick Davidson & Eduard van Brakel

 

Vragen die ons bezighouden

Hoe is het in tijden van corona met de energie gesteld? Kosten de maatregelen extra energie, omdat mensen zich aan de nieuwe omstandigheden dienen aan te aanpassen (denk aan thuiswerken, weinig sociaal contact, geen normale vakanties e.d.)? Of leveren de veranderingen juist ook nieuwe werkenergie op? Vinden we het wel prima om thuis te werken? Zijn we minder gestrest dan voorheen? Of leiden de angsten voor besmetting juist tot nieuwe stressoren? Hoe gaan wij om met de nieuwe situatie? Over hoeveel veerkracht beschikken wij? En wie zijn dan die ‘wij’? Jongeren of ouderen? Mensen met hogere managementfuncties of juist het uitvoerend personeel? Mensen met een vast contract of zzp-ers?

Ook niet onbelangrijk: wat doen organisaties om hun medewerkers zo goed mogelijk door deze zware tijd heen te loodsen? Op welke wijze ondersteunen zij hun mensen? Hoe groot is de verbondenheid tussen werknemers en organisatie, nu veel van de werkenden thuis blijven en niet meer op kantoor komen?

Klik hier voor deelname aan de online survey

Met hoeveel energie werkt Nederland in coronatijd?

Om op deze en vele andere vragen antwoord te geven, houden we van 16 tot 26 april april de Nationale Enquête over ‘De energie van werkend Nederland in coronatijd’. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, vragen wij je om mee te doen en je stem te laten gelden. De resultaten publiceren we vanaf begin mei.

 

Wat weten we al uit de eerste onderzoeken ten tijde van Corona?

Voordat we aangeven hoe je aan de enquête kunt meedoen, houden we nog even wat recente onderzoeksresultaten tegen je aan. TNO  heeft zich de afgelopen weken vooral gericht op het ‘thuiswerkexperiment’. Men ondervraagt dagelijks 500 werknemers naar de effecten van de corona-maatregelen op hun leven en werk. Er worden onder meer vragen gesteld over werk, ontspanning, stemming en productiviteit. Hoe veerkrachtig zijn we en welke creatieve initiatieven ontstaan er? Welke maatregelen worden er door bedrijven genomen en wat zijn de effecten daarvan? De eerste resultaten van het onderzoek stemmen positief. Respondenten geven aan minder te rennen en te vliegen. Ondanks de vele angsten en onzekerheden, is de druk er momenteel af. Het gevolg: meer tijd en aandacht voor het gezin, meer begrip en saamhorigheid, ervaringen opdoen met nieuwe digitale manieren van contact op het werk en minder of helemaal geen tijd die verloren gaat aan woon-werkverkeer.

TNO onderzoek, Corona: minder rennen en vliegen

TNO onderzoek, Corona: minder rennen en vliegen

Ook blijkt uit het TNO-onderzoek dat mensen het thuiswerken aardig onder de knie beginnen te krijgen. Gaf men zichzelf een paar weken geleden nog het rapportcijfer 4 voor productiviteit, inmiddels is dat een dikke 5 geworden. Niet om over naar huis te schrijven, maar we blijken wel degelijk te wennen aan de nieuwe situatie.

 

De schaduwkanten van werken in coronatijd: lastig combineren

Natuurlijk zijn er ook schaduwkanten genoeg als het gaat om werken in coronatijd. Vooral jongeren en gezinnen met jonge kinderen valt het thuiswerken zwaar. De eerste groep omdat een belangrijke sociale component wegvalt. De tweede omdat de combinatie van werken, zorgen en onderwijs geven vaak niet blijkt te kunnen.

Behalve de vraag naar de aantrekkelijkheid van thuiswerken, is er ook onzekerheid met betrekking tot de toekomst van banen. Het spook van de economische recessie waart boven ons hoofd. Meer dan 80% van alle ondernemers verwacht (langdurige) omzetdaling, zo blijkt uit het lopende Nationaal Ondernemers Onderzoek. Een even zo groot percentage heeft minder werk voor zijn personeel. Ruim een derde laat momenteel onderzoeken in hoeverre processen en activiteiten kunnen worden gedigitaliseerd. Het zou dus best kunnen zijn dat het coronavirus als katalysator en versneller van verdere digitalisering fungeert.

 

Doe mee aan de nationle energie enquête!

Hoe sta jij erin? Hoe zwaar valt de coronacrisis? Ben je met meer of juist met minder energie aan het werk? Laat je stem horen en doe mee aan de Nationale Enquête ‘De energie van werkend Nederland’. Laat weten hoe je de situatie beleeft. Zodat we de huidige situatie niet alleen beter in beeld kunnen brengen, maar opdat er ook gerichte maatregelen genomen kunnen worden. Die beter bij de behoeften en het energieniveau van werkenden aansluiten. De gegevens zijn uiteraard anoniem en worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. We verwachten de resultaten begin mei te publiceren.

Klik hier voor deelname aan de survey

NATIONALE ENQUÊTE ‘DE ENERGIE VAN WERKEND NEDERLAND IN CORONATIJD’

Over het onderzoek

Wil je meer weten over het onderzoek?

Wat is energie?

Of heb je een specifieke vraag? Neem gerust even contact op met een van ons.

Hans van der Loo, Patrick Davidson & Eduard van Brakel

 

Leiderschap in tijden van corona - Herminia Ibarra - London Business School

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona