De werkenergie van millennials: inzoomen op onderzoek

 In ACTIV, Energie werkend Nederland, Millennials, Werkvuur

Waar krijgen millennials nu energie van en waar lekken ze energie? Die vraag is actueler dan ooit nu millennials ongeveer de helft van de werkende bevolking vormen, zoals je kon lezen in ons artikel met Thijs Launspach over ‘Werken met Millennials’. Tijd om de onderzoekscijfers van EnergyFinder eens in te duiken.

 

Voor we beginnen: Hoe jong of oud zijn millennials nu eigenlijk?

Die vraag is lastiger om te beantwoorden dan je denkt. Als we er de onderzoeksliteratuur op naslaan, dan blijkt er weinig overeenstemming te zijn over de leeftijdsindeling van millennials. Internationaal wordt meestal gesproken over mensen die geboren zijn tussen 1980 en 2000. Ook Thijs Launspach hanteert deze indeling. Generatiespecialist Aart Bontekoning hanteert echte een andere indeling, waarbij iedereen die tussen 1985 en 2000 is geboren (en nu dus tussen de 19 en 34 jaar oud is) tot de groep millennials behoort. En in de jaarlijkse survey die Deloitte mondiaal uitvoert naar het wel en wee van millennials gaat het om mensen die tussen 1983 en 1994 zijn geboren. In de onderzoeksgegevens die wij tot onze beschikking hebben over 2018, betreft werkenden tussen de 23 en 37 jaar oud. Het gaat dus in deze cijfers om mensen die tussen 1981-1995  geboren zijn.

 

ENERGIE VAN WERKEND NEDERLAND

Zoals je wellicht hebt gelezen in het onderzoekswhitepaper ‘Energie van Werkend Nederland’, scoort werkend Nederland niet goed in het onderzoek naar werkenergie. Slechts 12% gaat dagelijks met veel positieve energie aan de slag. Je leest het goed: 12%. Dat was in 2015 nog bijna 20%.

De vraag is, hoe scoren millennials? Haal je met hen nieuwe energie in huis?  Lange tijd leken millennials organisaties en bedrijven van nieuwe kracht te voorzien. Als je het op de werkvloer wilde laten stromen, moest je een blik millennials opentrekken, zo stelden HR-professionals zonder blikken of blozen.

 

ENERGIEZONES BIJ MILLENNIALS

Een goede manier om een algemeen beeld te krijgen is de energiezonematrix. Het geeft aan of je met veel of weinig energie aan het werk bent en of die energie overwegend positief dan wel negatief van aard is. In gedachten gaan we eerst terug naar onderzoek dat wij in 2015 lieten verrichten naar de energie van werkend Nederland. We hadden toen veel data tot onze beschikking over de groep millennials en vergeleken destijds de energie van een groep van zelfstandig werkende millennials met een even grote groep leeftijdgenoten die minstens een jaar in loondienst werkten. Tussen haakjes zie je in die tabel bovendien de gemiddelde verdeling van werkend Nederland in 2015. De verschillen waren verbluffend. Millennials die een jaar of langer in een bedrijf werkten, bleken zich bijna volledig aan het gemiddelde energieniveau te hebben aangepast. Waaruit bleek dat millennials niet anders zijn dan generaties voor hen: ze passen zich makkelijk aan hun omgeving aan.

Dat was 2015. Als we in onderstaande tabel naar de huidige cijfers kijken dan zien we dat nog slechts 1 op de 20 millennials met veel positieve energie (5% in de zinzone) en dat is dus nog lager dan de historische lage 12% van werkend Nederland. Opvallend genoeg lopen veel millennials in organisaties rond als een zombie (24%). Ze hebben moeite om aan te haken.

In de onderstaande tabel zie je de scores per energiezone voor millennials, gemeten in 2018. Tussen haakjes wederom de gemiddelde verdeling van werkend Nederland. Zoals je ziet in de energiezonematrix is zo’n 1 op 8 (de grijs gemarkeerde 12% tussen haakjes bij de zinzone) landgenoten met veel positieve energie aan de slag.

In het onderzoek van 2018 bleek dus dat de groep millennials op veel fronten lager scoren dan gemiddeld. Waar komt dat lage energieniveau vandaan? Waar zitten de energielekken? Wat zijn de belangrijkste energievreters? Waar komt de negativiteit (66% ervaart overwegend negatieve energie) vandaan?

 

ENERGIELEK #1: LAGE SCORE OP POSITIEVE EMOTIES

We beginnen op een terrein dat te vaak wordt genegeerd: emoties. Uit de cijfers blijkt dat er duidelijk geen ‘emotionele match’ is tussen de gevoelens en verwachtingen van de millennial en de sfeer van de werkvloer. Wijken ze hierbij af van het gemiddelde? Jazeker, millennials voelen zich beduidend minder autonoom, hebben minder zelfvertrouwen en kijken met weinig enthousiasme en optimisme naar hun werk.

Positieve emoties bij millennials (Tussen haakjes de gemiddelde cijfers van werkend Nederland in 2018):

Autonomie                 24% (29%)

Zelfvertrouwen          35% (48%)

Enthousiasme            26% (39%)

Optimisme                  22% (31%)

We kunnen op basis van de cijfers niet anders concluderen dan dat millennials hun werk slecht in hun vel zitten. Het werk biedt hen onvoldoende bewegingsruimte en zelfstandigheid. Men ontleent er weinig zelfvertrouwen en nog minder enthousiasme aan. Het feit dat millennials in mineur over hun werk zijn gestemd komt ook naar voren in de procentuele verdeling naar ‘emotionele knoppen’ (zie kader voor nadere uitleg). In een werkomgeving waar het werk complexer is geworden en we altijd ‘aan’ staan is het menselijk om fouten te maken. Maar dat is precies wat millennials lastig vinden: de knop omzetten na een fout en er niet te lang bij blijven stilstaan.

 

Groen                         Blauw                         Rood

11%                              29%                            60%

 

INTERMEZZO: Drie emotionele knoppen

Emoties zijn een belangrijke, maar dikwijls onderschatte energiebron. Wie goed in haar of zijn vel zit, kan veranderingen beter aan en kan ook meer presteren. We meten emotionele energie aan de hand van drie ‘knoppen’ waarover ieder mens beschikt: de groene knop staat voor positieve emoties (‘blij’), de blauwe knop staat voor neutrale emoties (‘automatische piloot’) en de rode knop staat voor negatieve emoties (‘boos’). Uit de verdeling kunnen wij opmaken dat er onder werkende millennials heel wat chagrijn zit. Meer dan helft (60%) is in mineur. Het effect van negatieve emoties (‘rode knop’) is bovendien driemaal sterker dan dat van positieve emoties (‘groene knop’). Om te weten hoe de ‘gevoelstemperatuur’ van emoties op de werkvloer voelt, vermenigvuldig je die 60% dus met drie…

 

ENERGIELEK #2: HOGE WERKDRUK

Zijn er nog andere energievreters? Jazeker, de hoge werkdruk. 38% van de millennials ervaart die als (veel) te hoog. Het gemiddelde percentage is 21% dus millennials ervaren inderdaad een hogere werkdruk.

 

ENERGIELEK #3: STIJL VAN LEIDINGGEVEN

Nog een energievreter die vaak wordt toegeschreven: de stijl van leidinggeven. Uit de onderzoekscijfers halen we dat bijna driekwart (72%) van de millennials ervaart dat hun leidinggevenden sturend en controlerend bezig zijn. In plaats daarvan snakt 62% ernaar om op een coachende en creatieve wijze aangestuurd te worden. In hun ogen is slechts iets meer dan een kwart (27%) daar nu al mee bezig. En dat wringt.

Is dit dan specifiek voor millennials? Welnee, maar liefst 65% van de werkend in ons land wil op coachende en creatieve wijze aangestuurd worden en voor slechts 31% van de ondervraagden is dit werkelijkheid. Kortom, actie is nodig maar niet alleen voor millennials…..

 

TAKE AWAYS

  1. Waar we enkele jaren terug nog dachten dat je met millennials nieuwe energie in huis zouden halen, weten we dat het in de praktijk anders is: millennials scoren zelfs lager dan het gemiddelde.
  2. Millennials verliezen veel energie door een negatieve emoties, een hoge werkdruk en het verschil tussen de gewenste stijl van leidinggeven en wat ze in de praktijk ervaren.
  3. Wat dat laatste betreft wijken millennials niet echt af. En dus is een belangrijke take away dat je goed nadenkt over je stijl van leidinggeven, niet alleen voor werken met millennials……

 

VERDER LEZEN?

Samen met Thijs Launspach schreven we het artikel ‘Werken met millennials: hoe dan?’ 

De komende e-zines zullen we meer cijfermatige details geven over millennials; waar krijgt men wél energie van, in welke mate komt het werk tegemoet aan fundamentele basisbehoeften en hoe is het met de psychologische veiligheid van millennials gesteld? Heb je vragen of wil je meer weten? Mail naar info@energyfinder.nl.

VERDER KIJKEN: OK, BOOMER

Een spoedcursus voor wie recent “OK, boomer” kreeg te horen en niet wist wat je jonge collega daarmee bedoelde, kijk dan even naar dit filmpje dat onlangs viral ging. Chlöe Swarbrick, een Nieuw-Zeelandse politica, hield een vurig pleidooi over klimaatverandering in het parlement toen een oudere collega haar wilde interrumperen. Ze reageerde, in ‘Gen Z-taal’ met “Ok, boomer” waardoor een discussie losbrandde over de verschillen tussen generaties. Het lijkt ons nuttiger om te kijken hoe generaties elkaar kunnen versterken. Zie het videofragment en lees verder….

VERDER KIJKEN:  OBAMA ALS VERBINDER?

Het fanatisme waarmee de jongste generaties drastische veranderingen heel snel willen afdwingen stuit regelmatig op weerstand bij hun voorgangers. Oud-president van de VS Barack Obama liet zich onlangs uit over de veranderdrang van jongeren, zoals je ziet in dit korte fragment. Als een verbinder probeert hij jonge mensen te laten zien hoe de vorige generatie aan de slag is gegaan. Zie het videofragment en lees verder….

 

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona