Werken met millennials: hoe dan? | Wat je kunt leren uit onderzoek en praktijk

 In Energie werkend Nederland, Millennials, Onderzoek, Werkvuur

2020 heeft alles in zich om een historisch jaar te worden, ook op het werk. Zo zijn er meer dan ooit tevoren verschillende generaties actief op de arbeidsmarkt. Nadat de babyboomers en Generatie X decennialang de overhand hadden binnen organisaties, nemen Millennials en Gen Z het stap voor stap over. Dat brengt niet alleen uitdagingen met zich mee maar biedt ook kansen. We zetten kort op een rijtje wat de zin en onzin is van denken in generaties en duiken in het thema ‘werken met millennials’ (zowel lessen als misvattingen). Tot slot delen wij, een boomer, een X en een millennial, onze tips om succesvol te zijn met een mix van generaties. Over generaties gesproken, in dit artikel zoomen we in op millennials. Sinds een paar jaar vormen ze de grootste groep werkenden en in 2020 zal ongeveer de helft van de werkende bevolking het label ‘millennial’ dragen. Dat betekent, afhankelijk van de definitie die je hanteert (zie het kadertje), in principe dat je tussen 1980 en 2000 geboren bent.

Door Patrick Davidson, Thijs Launspach en Hans van der Loo

Allereerst, wat is de zin en onzin van denken in generaties?

De periode waarin je opgroeit heeft logischerwijs grote invloed op je manier van denken en doen. Maar belangrijk om te weten is dat er natuurlijk binnen generaties net zulke grote verschillen bestaan als tussen generaties. De ‘doorsneemillennial’ bestaat immers niet. Denken in generaties en generatieverschillen is dus altijd een simplificatie van de werkelijkheid, bedoeld om te begrijpen wat mensen drijft en met welke mentaliteit ze aan de slag gaan.

Wat zijn lessen van werken met millennials?

Millennials, eerder ook wel Generation Y genoemd, zijn de eerste generatie die opgroeiden met internet en de tijd niet hebben mee gemaakt waarin een werkomgeving zonder internet, email of smartphone heel normaal was. Ze zijn gewend om altijd in verbinding te staan met de buitenwereld en dat gold niet voor de generaties voor hen.

Millennials zijn over het algemeen anders opgevoed dan de generaties voor hen. Zo werden ze al op jonge leeftijd behandeld als volwaardige gesprekspartners die mochten meedenken (‘wat eten we vanavond?’), daardoor en passant getraind in het onderhandelen en kregen ze van hun ouders te horen dat ‘je alles kunt worden wat je wilt, als je maar genoeg je best doet’. Ze hebben dus hoge verwachtingen. Die verwachtingen komen in de praktijk niet altijd uit, mede doordat ze in een andere tijd leven. Een tijd waarin enorm veel te kiezen valt maar waarin je ook alles moet geven om kansen te benutten. Hard werken en niet altijd goede vooruitzichten. Zo is het reëel om te stellen dat ze, gegeven de economische ontwikkelingen, het als eerste generatie minder zullen hebben dan hun ouders.

Vaak lijken jonge collega’s veel meer te weten dan voorgaande generaties op dezelfde leeftijd. Wat echter weinig mensen zich realiseren is dat deze generatie er lang over doet om ‘volwassen’ te worden. Was dat voorheen zo rond je 25e, tegenwoordig ben je pas rond je 30e of zelfs 35e toe aan een volgende levensstap. Die fase tussen je 18e en 35e jaar staat bekend als quarterlife.

Millennials zijn over het algemeen vatbaarder voor stress doordat grenzen vervagen (tussen werk en privé), ze veel sociale druk voelen (het beter willen doen dan een ander) en simpelweg doordat ze in een levensfase zitten waarin je veel dingen voor het eerst doet..

Welke misvattingen bestaan er over werken met millennials?

Misvattingen zijn er inderdaad volop. Dat begint ermee om millennials over één kam te scheren, daarom hebben het bovenstaande ook zo feitelijk mogelijk gehouden. Zoals gemeld bestaat de ‘doorsneemillennial’ niet. Het is ironisch genoeg zelfs een generatie die bij uitstek juist maatwerk nodig heeft, maar daar komen we later in deze blog nog op terug. Zoals in het boek van Thijs wordt uitgelegd, worden allerlei eigenschappen toegeschreven aan millennials. Laten we er eentje uitpakken: ze zouden lui zijn. Uit onderzoek blijkt dit een misverstand want ze werken net zo hard, maken misschien nog wel meer uren dan hun voorgangers. Alleen doen ze dat vaak met flexibele contracten, als ZZP-er, en zonder enige vorm van zekerheid voor de periode na de klus. Geen wonder dat de ‘bv ik’ belangrijk is en ze continu in de alert modus zijn. Eigenlijk zou het goed zijn als ze juist wel iets “luier “zouden zijn. Gewoon even niets doen. Wat vorige generaties ‘jezelf vervelen’ noemden. Jezelf even opladen voor je volgende piek. Maar ja, kan dat nog in een tijd waarin je continu te maken hebt met sociale media, prestatiedruk, keuzestress en de overtuiging dat het leven maakbaar is?

 

INTERMEZZO: OVER GENERATIES

Voor de meest recente generaties worden de volgende definities het vaakst gehanteerd:

  • Babyboomers: geboren tussen 1940 en 1960
  • Generation X: geboren tussen 1960 en 1980
  • Millennials (Generation Y): geboren tussen 1980 en 2000
  • Gen Z: geboren vanaf 2000.

Dat betekent dat Hans (1954) een boomer is, Patrick (1971) deel uitmaakt van de Generatie X en dat Thijs (1988) een Millennial is. Wil je meer weten van alternatieve indelingen, Google dan even op Aart Bontekoning, de Nederlandse generatiedeskundige.

 

Hoe geef je leiding aan millennials?

Allereerst veel persoonlijke aandacht, daarin verschillen ze niet van eerdere generaties. Wat millennials echter ook nodig hebben is regelmatige en snelle feedback. Dus geen jaarlijks functioneringsgesprek maar echt werken met een motiverend scorebord, zoals sportteams die weten wat de stand is en hoe lang de wedstrijd nog duurt. Zodat helder is wat de impact is en wat je kunt bijdragen. Ze zijn namelijk door games niet anders gewend.

Soms lijken millennials tegenstrijdig. Zo willen ze vaak uitdagend werk doen maar ook weer niet overvraagd worden. Ook blijven ze graag op een plek die hen bevalt maar tegelijkertijd zijn ze ook veel mobieler dan vorige generaties. ‘Als het ze niet bevalt dan gaan ze weg’, zei een opdrachtgever recent. In meerdere grote organisaties waar we voor werken zien we namelijk dat jonge mensen opstappen omdat het bedrijf onvoldoende lading geeft aan werken vanuit purpose. Als ze merken dat een duurzaamheidsdoelstelling alleen op papier leeft of gewoon te langzaam gaat in de praktijk, dan zijn ze weg. Als leidinggevende heb je dus een uitdaging om de millennialcode te kraken. Maar als het je lukt dan heb je nieuwe energie in je team.

Waar krijgen millennials energie van en waar lekken ze energie?

Deze vraag stellen millennials zichzelf regelmatig. Logisch ook, wanneer je iets wil bereiken. Energie krijgen ze van werken vanuit purpose (‘ik zet me in voor een hoger doel’), leren & groeien (‘ik zie mijn werk als een unieke kans om mezelf te ontwikkelen’), een veilige & vertrouwde werkomgeving, autonomie, bevlogenheid en andere collega’s. Althans, dat is de theorie. In de praktijk scoort de doelgroep juist enorm laag in diverse onderzoeken (lees hier voor ‘de werkenergie van millennials’) en lekken ze veel energie.

Belangrijk is daarbij om te begrijpen in welke context ze werken. Werk is de laatste decennia complexer geworden, er wordt meer verwacht van mensen en grenzen zijn verdwenen, onder meer tussen werk en privé (waardoor herstel lastiger is) en we zijn ontzettend veel tijd kwijt aan emails elke dag.

Zoals gezegd hebben millennials soms te hoge verwachtingen en dat leidt tot energieverlies wanneer ze weinig autonomie ervaren. Zowel op hun werk (je eigen projecten kiezen, je eigen deadlines vaststellen, je eigen agenda beheren) als daarbuiten hebben ze het gevoel weinig controle te hebben over hun eigen leven. Dat is overigens niet alleen een gevoel maar ook feitelijk zo, gezien maatschappelijke ontwikkelingen als hoge huren, hoge huizenprijzen, meer en meer flexibele contracten en minder sociale zekerheid. Terug naar het werk: als het tempo hoger ligt en er meer wordt gevraagd, dan worden er ook fouten gemaakt. En daar hebben millennials moeite mee: ze blijven lang stilstaan bij een gemaakte fout, zo blijkt uit onderzoek, en dat verlaagt het enthousiasme waarmee ze werken. Naast de lage scores op positieve emoties (autonomie, enthousiasme) zijn er nog meer factoren. Daarvoor en voor de cijfers verwijzen je naar een ander artikel.

Wat zijn onze drie beste tips om goed samen te werken met millennials?

  1. Zorg allereerst voor positief leiderschap. Dat betekent dat je als leider duidelijk bent waar je heen wilt en hoe een ieder kan bijdragen. Je zorgt dus eerst voor een omgeving waarin psychologische veiligheid is en je vertoont voorbeeldgedrag. Daardoor krijgt iedereen de kans om deel te nemen, durft men vragen te stellen en zelfs fouten te maken. Zo ervaren mensen autonomie, zien ze hun werk als een unieke kans om te leren en zichzelf te ontwikkelen, voelen ze zich vanuit purpose verbonden en laten ze zich leiden door hun nieuwsgierigheid.
  2. Besef dat het altijd maatwerk is. Dus richt je aandacht op een individu. Luister goed en herken de signalen van negatieve energie zodat je tijd kunt ingrijpen en je (jonge) collega niet van de hyperzone in een burnout belandt. Besef dat millennials er langer over doen om volwassen te worden en veel dingen voor het eerst ervaren. Help ze om meester over hun eigen energie te worden, te beginnen met positieve emoties (affectie). Snelle feedback helpt om te leren van fouten en vooral ook om daar niet in te blijven hangen.
  3. Benut de energie. Wanneer je generaties koppelt, bijvoorbeeld door mentoring toe te passen bedenk dan dat je mentoring in beide richtingen kunt toepassen. Bijvoorbeeld een jonge collega die een senior uitlegt hoe nieuwe technologie werkt, ook wel ‘reverse mentoring’ genoemd. Je zult zien dat millennials vaak nieuwe oplossingen voor oude problemen kunnen bedenken en dat brengt nieuwe energie met zich mee….

Sluiten we af met de vragen die we een volgende keer behandelen:

  • Hoe kun je het beste samenwerken met meerdere generaties?
  • Hoe ziet de ACTIV-energiecode van millennials eruit?

Mocht je zelf nog vragen hebben dan weet je ons te vinden…

 

OVER ENERGIEGEVERS EN ENERGIELEKKEN VAN MILLENNIALS (ONDERZOEK)

Waar krijgen millennials nu echt energie va tijdens hun werk? En waar lekken ze juist energie?

We doken specifiek in de cijfers van EnergyFinder over millennials aan het werk.

Daarover lees je meer in dit vervolgartikel.

 

OVER THIJS LAUNSPACH

De Haarlems psycholoog schreef naast ‘F*kking Druk: het ultieme anti-stressboek’ (2018) ook het boekje “Werken met millennials: leidinggeven aan een nieuwe generatie’ (2019). Hij heeft een veelgelezen column in het AD, werkt mee aan diverse podcasts en radioprogramma’s en hield een TEDX-talk. Op zijn site www.thijslaunspach.nl vind je nog veel meer info over Thijs. Waar Thijs zelf het werkvuur vandaan haalt lees je in dit interview.

OVER PATRICK DAVIDSON EN HANS VAN DER LOO

In 2015 hebben Patrick Davidson (Haarlem) en Hans van der Loo (Utrecht) de krachten gebundeld en ontstond EnergyFinder, een netwerkorganisatie die mensen en teams inzicht geeft in de energie waarmee ze aan de slag gaan. De unieke methode om de energie niet alleen te meten maar ook te activeren is beschreven in hun meest recente boek ‘Werkvuur: hoe energieke mensen & teams positieve impact maken‘. NRC Handelsblad over Werkvuur: “Een boek dat context geeft én je laat ontdekken wat jou bevlogen maakt”

 

VERDER LEZEN?

Wil je je verder verdiepen in de materie, dan raden we je de volgende recente publicaties aan. Omgekeerd horen we ook graag van jou welke publicatie je ons aanraadt om te lezen.

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona