Modern werken gaat om energie, niet om (leef-)tijd!

 In Energie werkend Nederland, Energiemanagement, EnergyFinder, Waar haal je de energie vandaan?

Modern werken gaat om energie, niet om (leef-)tijd!

Een even curieus als treurig bericht in het Algemeen Dagblad van vandaag. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil af van zeventien oudere ambtenaren die niet meer ‘mee kunnen met de moderne tijd’. Het gemeentebestuur zit met de oudere ambtenaren in de maag omdat ‘zij moeite hebben met de snel veranderende omgeving en wat dit van hen vraagt’. Wat vraagt die omgeving dan zoal? Dat je makkelijk online kunt samenwerken, dat je de juiste softwareprogramma’s weet toe te passen en dat je vaardig genoeg bent op het gebied van social media.

AD ouderen lozen 080916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Algemeen Dagblad, 8 september 2016.

 

Het krantenbericht geeft geen uitsluitsel over tal van belangrijke vragen, zoals die naar de feitelijke beheersing van de nieuwe vaardigheden: is het zo dat alle zeventien van de 62-plussers (want in die leeftijdscategorie vallen de ‘achterblijvers’) er niets van bakken of zijn er individuele verschillen? Ook zou je als lezer graag geïnformeerd worden over de achterliggende oorzaken van de eventuele tekorten in vaardigheden bij oudere ambtenaren. Is het een kwestie van motivatie (‘niet willen’) of competentie (‘niet kunnen’).

Dat hierover niets wordt gezegd, is begrijpelijk want op het einde van het bericht komt de aap uit de mauw: het hele voorstel om oudere ambtenaren de laan uit te sturen komt voort uit de wens om ‘iets te doen aan de scheve personeelsopbouw’. ‘We hebben relatief veel oudere ambtenaren in dienst en weinig jongeren. De balans is scheef’, zegt de gemeentesecretaris.

 

Wat een achterhaalde gedachte en wat een onzin.

 

Wat een achterhaalde gedachte en wat een onzin. Uit onderzoek naar de energie van werkend Nederland blijkt juist dat ouderen vaak meer positieve energie hebben om in beweging te komen en te veranderen. Mits goed begeleid en op hun specifieke capaciteiten aangesproken, zijn ouderen vaak het zonnetje in de organisatie. Het zijn juist relatief vaak jongeren die verkrampt bezig zijn en snel opgebrand raken. Dus hoezo scheve leeftijdsopbouw? In moderne organisaties draait het om de energie, dat wil zeggen, de kracht waarmee je jezelf en anderen in beweging weet te zetten. Tijd en leeftijd zijn concepten uit het verleden, toen de kalender en de prikklok ons werken domineerden.

 

Mits goed begeleid en op hun specifieke capaciteiten aangesproken, zijn ouderen vaak het zonnetje in de organisatie.

 

Dus beste gemeente Heuvelrug: zet je oogkleppen af en laat de fixatie op leeftijden varen. Bezin je daarvoor in de plaats liever op de vraag wie voldoende energie heeft om de boel in beweging te brengen en op gang te houden.

 

Hans van der Loo publiceerde eerder dit jaar samen met Patrick Davidson de bestseller Waar haal je de energie vandaan? Als experts op het gebied van energiek veranderen hebben zij EnergyFinder opgericht.

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona