Q & A: IS ENERGIE ECHT DE BESTE VOORSPELLER VAN SUCCES?

 In Energie werkend Nederland, Energiezones, Teamenergie, Werk en energie | Werkenergie

Dat wij deze vraag vaak krijgen voorgelegd is niet zo vreemd. Wij hebben het er in onze presentaties en workshops vaak over. Het is een goed bekkende oneliner, maar waarop is die gebaseerd? Is er onderbouwing te geven voor de aanname dat energie tot succes bij gedragsverandering en prestatieverbetering leidt?

Het kunnen aantonen van de verbanden tussen energie, gedrag en prestaties is een van de redenen dat we met EnergyFinder zijn gestart. We zijn geen ‘energie evangelisten’ die uitsluitend op het belang van meer en betere energie hameren. Energie op zich zegt ons niet zoveel. Energie krijgt pas betekenis in relatie tot gedrag en prestaties. Om die relaties aan te geven, verrichten wij niet alleen onderzoek naar de perceptie van mensen, maar hebben wij ook onderzoek naar objectief aantoonbare verbanden gedaan.

VERTREKPUNT: ENERGIEZONES

We laten in dit verband vaak de onderstaande figuur zien. De vier energiezones zijn daarin afgezet tegen de gemiddelde scores van een aantal variabelen.

Figuur 1: Energie in relatie tot tevredenheid en NPS

In de bovenstaande figuur zien we allereerst de verschillen in werknemerstevredenheid. Je ziet dat deze in de Zinzone 1,3 punt hoger ligt dan in de Comfortzone. Vergeleken met de Hyperzone is het verschil bijna verdubbeld tot 2,5 punt en vergeleken met de Zombiezone zelfs met 3,5 punt.

Als we van tevredenheid naar enthousiasme gaan, komen we bij de zogeheten Net Promotor Score (NPS) uit. Dit zegt iets over de neiging van mensen om positief te spreken over de organisatie of het bedrijf. In het geval van de Zinzone is die bijzonder hoog: de kans is hier levensgroot dat werknemers positieve verhalen aan anderen vertellen, doordeweeks maar ook op verjaardagen.

In het geval van de Comfortzone zit je ook nog aan de positieve kant, zij het dat de geneigdheid om spontaan op een positieve wijze over je organisatie te spreken een factor 3 kleiner is. In het geval van de Hyperzone is het beeld zelfs negatief: daar praten je werknemers eerder negatief dan positief over de organisatie. Zoals te verwachten, is de kans op dit laatste het grootst bij werknemers in de Zombiezone. Tot slot de Facebook-icoontjes had je vast herkend. Die geven visueel aan hoe de gevoelstemperatuur is in een energiezone.

 

ENERGIEZONES, GELUK EN STRESS

Zijn er nog andere verbanden, die niet in de bovenstaande figuur staan? Jazeker, hieronder zie je in twee figuren nog meer, onder cijfers over de link met prestaties. Daar komen wij zo direct op terug. Want eerst willen we nog een aantal andere interessante verbanden tussen energie, gedrag en prestaties aangeven als het gaat om geluk en stress.

Figuur 2: Energie in relatie tot werkgeluk en stress

Ook in figuur twee zien we opmerkelijke verschillen tussen de vier energiezones. De Zinzone blijkt inderdaad een bron van geluk te zin. Er komt weinig stress voor, de werkdruk wordt slechts door een minderheid als te hoog ervaren, de overgrote meerderheid voelt zich lichamelijk fit en medewerkers hebben over het algemeen weinig moeite om zich te ontspannen.

“De Zinzone blijkt inderdaad een bron van geluk te zin.”

ENERGIEZONES EN PRESTATIES

Maar nu dan de hamvraag: vertaalt meer of minder energie zich ook in prestaties? Als je deze vraag aan mensen stelt, dan zien we inderdaad beduidende verschillen. Dat is weergegeven in figuur 3 hieronder.

Figuur 3: Energie in relatie tot prestaties

Op de eerste regel (‘Betere prestaties’) gaat het om de perceptie van werknemers: de scores blijken geheel in lijn van de verwachtingen te verschillen. Belangrijker nog is wat er op de tweede regel staat: het gaat hier namelijk objectief gemeten verschillen tussen de energiezones. Deze percentages zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek in uiteenlopende sectoren van de Duitse hoogleraar Heike Bruch. Zij ging daarbij als volgt te werk: eerst ging zij na wat de belangrijkste prestatie-indicatoren in een bepaalde sector waren. Vervolgens berekende zij een gemiddelde. Daarna vergeleek zij de prestaties van ruim honderd internationale bedrijven met dat gemiddelde. Tenslotte ging zij in welke zone de werknemers van de betreffende organisaties zich bevonden. Zo kreeg zij inzicht in de relatie tussen energie en prestaties.

 

MEER WETEN?

Heb je vragen of wil je meer weten over het onderzoek naar de relaties tussen energie, gedrag en prestaties? Neem dan contact op met info@energyfinder.nl. We helpen je graag verder!

Voor de meest recente blogs kun je terecht op onze site of je abonneert je op ons gratis e-zine Werkvuur. Dan krijg je die automatisch toegestuurd.

 

 

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona