Wakker het werkvuur aan in twee stappen (deel 2)

 In ACTIV, Werkvuur

In het vorige e-zine gaven wij al aan dat je een uitgedoofd, op een laag pitje staand of als een uitslaande en oncontroleerbare brand om zich heen grijpend werkvuur in twee stappen kunt aanwakkeren, dan wel tot zinvolle proporties kunt terugbrengen. In het eerste deel gaven wij aan dat het belangrijk is om een omgeving te creëren waarin autonomie, competentie en verbinding overheersen. Gebeurt dat niet, dan is de kans op oplaaiend werkvuur gering. Met het scheppen van de juiste omgeving is een eerste stap gezet. Maar het is nog niet voldoende. Daarnaast is het van minstens even groot belang dat mensen de regie over energie in eigen hand nemen. Hieronder vertellen we je hoe je dat het beste aanpakt. Wil je meer lezen dan kun je verder in het boek Werkvuur.

 

Voor we verder gaan: waar heb je eigenlijk energie voor nodig?

Wil je regie over je eigen energie uitvoeren, dan is het allereerst belangrijk dat je je afvraagt waar je die energie voor nodig hebt. In tegenstelling tot wat wel eens gezegd wordt, staat energie niet op zichzelf. Er is bestaat niet zoiets als een universeel en optimaal energieniveau. Hoeveel energie je nodig hebt, is afhankelijk van de vraag welke prestaties je wilt neerzetten en welk gedrag je daarbij wilt vertonen. Kort gezegd: wie veel wil presteren, zal over het algemeen ook bepaald gedrag dienen te vertonen dat wederom de nodige energie vereist. Wie het makkelijk neemt, zal met beduidend minder energie uitkomen. Het krijgen van energie is geen doel op zichzelf. Energie is een kracht, een middel, om jezelf en anderen in beweging te zetten om gewenste prestaties te realiseren.

Als je eenmaal weet wat je wilt realiseren, kun je een inschatting van je gewenste energieniveau maken. Maar daarmee ben je er nog niet. Daarnaast zal je ook moeten weten hoe energie werkt.

 

Wat zijn precies je energiebronnen en hoe kun je die activeren?

De afgelopen jaren zijn wij bezig geweest met een intensieve zoektocht naar emotionele, mentale en sociale energiebronnen. Zo kwamen wij op basis van een omvangrijke literatuurstudie aanvankelijk maar liefst 154 bronnen op het spoor.

 

Na jarenlang (statistisch) onderzoek konden we dit terugbrengen tot een aanvaardbaar aantal van twintig energiebronnen, die keurig in vijf clusters verdeeld konden worden, zoals je hieronder ziet.

Die clusters voorzagen wij van het toepasselijke acroniem ‘ACTIV’. In de onderstaande figuur vermelden wij de vijf clusters en de twintig daarmee samenhangende energiebronnen. De vijf clusters langslopend, beginnen we aan de linkerkant met ‘affectie’: het gaat hier om positieve emoties die ons openstellen voor de buitenwereld en die ons aanzetten om te leren en te groeien. Of we van die mogelijkheden gebruik maken, wordt bepaald door de mate waarin we er daadwerkelijk in slagen om prikkels uit de ‘context’ oppakken. De activering van de twee linker energieclusters geven je ongetwijfeld een energie boost. Of je daar optimaal gebruik van maakt, hangt af van de mate waarin het middelste energiecluster ‘toekomst’ is geactiveerd. Wanneer dat het geval is, ben je in staat om je energie op een bepaald punt te richten. Net als een laserstraal. Ook dan ben je er nog niet: de energie die in je zit, moet er op de een of andere manier uitkomen. Dat gebeurt wanneer je vanuit je drijfveren en sterkten te werk gaat. Wanneer je met volle ‘intensiteit’ aan de slag gaat. Dat kost weliswaar energie, maar levert nóg meer energie op. Zeker wanneer je erin slaagt om intensief met anderen samen te werken. Als dat lukt en er sprake is van ‘verbinding’ ben je aan de rechterzijde van de figuur aanbeland.

 

Energie kun je meten

Nu je weet hoe energie werkt, is het zaak om je energieniveau in kaart te brengen. Met behulp van onze onderzoekstool ben je in staat om de mate van activering van de vijf energieclusters en de daarmee verbonden energiebronnen op individueel én teamniveau te meten.

Maar ook zonder meting kun je een inschatting maken hoe de energievlag er bij jou of in jouw team bijhangt:

  • Geef jezelf of je team eens scores voor de mate waarin jij denkt dat de twintig energiebronnen zijn geactiveerd.
  • Tel de scores per energiecluster bij elkaar op en je krijgt een aardige indicatie waar je energie van krijgt en waar de energie weglekt.

 

ACTIV = PERMA

Nog een laatste opmerking over ons acroniem ‘ACTIV”. De zoektocht naar de vijf energieclusters kostte, zoals gezegd, veel tijd en energie. We waren er net klaar mee, toen de Amerikaanse hoogleraar Martin Seligman, een van de voormannen van de positieve psychologie, een model presenteerde van vijf krachten achter positieve prestaties. Dit model noemde hij PERMA: positive emotions, engagement, relationships, meaning en accomplishments. We moeten bekennen dat we bij de kennisname ervan een wegtrekker kregen. De schrik sloeg ons om het hart. Hoewel we ons werk in nauwe samenspraak hadden gedaan met wetenschappers en een professioneel onderzoeksbureau, bestond er nog steeds de angst dat we de verkeerde keuzes hadden gemaakt. Gelukkig bleken er sterke overeenkomsten te bestaan tussen wat Seligman PERMA noemde en wat wij inmiddels tot ACTIV hadden gedoopt. Tijd om opgelucht adem te halen. Sterker nog, het leek wel alsof ACTIV was goedgekeurd door de hogepriester van de positieve psychologie. De energie die daaruit voortvloeide…

Deel 1 lezen?

Volgende week behandelen we de vraag: wat houdt een energiemeting in en hoe interpreteer je die? Daarbij zullen we opnieuw putten uit het nieuwe boek Werkvuur dat nu in de boekwinkels ligt. Om je een idee te vormen kun je ook even online bladeren door het boek.

AAN DE SLAG MET WERKVUUR?

Het boek Werkvuur kun je nu kopen in de boekhandel of online.

Mocht je eerst even willen bladeren in het digitale inkijkexemplaar dan click je op deze link.

Uiteraard verzorgen we ook lezingen en workshops over Werkvuur. Voor meer informatie mail je ons op info@energyfinder.nl of je belt even. Op de site vind je hier alvast wat meer info. We bieden programma’s van een half uur (speednote) tot een dagdeel (workshop) en kunnen programma’s op maat maken voor bijv. een heisessie of een groot event.

 

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona