Wakker het werkvuur aan in twee stappen (deel 1)

 In Werkvuur

Hoe wakker je het werkvuur aan bij jezelf en in je team? Hoe zorg je ervoor dat de energie niet langer weglekt en dat je in staat bent om nieuwe energie te tanken? Je kunt dat het beste in twee stappen doen. Allereerst door een context te creëren waarin fundamentele menselijke basisbehoeften bevredigd worden. In de tweede plaats door mensen de regie over energie in eigen hand te geven. In deze korte blog lichten we toe hoe je dat doet. Wil je meer lezen dan kun je verder in het boek Werkvuur.

De eerste stap: cultuur van positieve uitzonderingen

In ons nieuwe boek ‘Werkvuur schetsen wij een weinig florissante momentopname van de gemiddelde energie van Nederlandse werknemers. Bijna 9 op de tien werknemers zeggen over te weinig positieve energie te beschikken. Slechts 12% geeft aan dat dit laatste wél het geval is. Wat doet die 12% anders, was de vraag waarmee wij onze zoektocht naar energieke werkomgevingen startten. De reis voerde ons onder meer naar jonge (Nederlandse) bedrijven als Voys, Tony’s Chocolonely en Zoku, naar het Amerikaanse Basecamp, maar ook naar de radicale veranderingen die commandotroepen binnen het Amerikaanse leger doormaakten. De gemeenschappelijke noemer: heilig geloven in wat je doet. Het heft in eigen hand nemen. Met frisse blik naar de buitenwereld kijken. Niet bang zijn om de spelregels te veranderen. Met gedisciplineerde gedrevenheid aan je zelf werken om te groeien en nóg beter te worden. Intensief met elkaar samenwerken. En niet te vergeten: lol hebben in je werk.

Hoewel het op het eerste gezicht vaak om een toevallig samenraapsel van kenmerken en praktijken lijkt te handelen, valt er wel degelijk een vaste logica in te ontdekken. Die logica werd aan het einde van de jaren zestig ontdekt door de toen nog jonge psychologiestudent Edward Deci. In zijn promotieonderzoek wilde hij aantonen dat er iets niet klopte aan het dominante model dat menselijk gedrag vooral verklaarde vanuit omgevingsprikkels. Vanuit dit perspectief kon je volgens Deci niet verklaren waarom mensen voortdurend irrationele dingen doen.

“We doen voortdurend irrationele dingen”

Denk aan vliegen (levensgevaarlijk!), bergbeklimmen (zwaar en koud!), kinderen krijgen (heftig!) of vrijwilligerswerk doen (gratis!). Uit zijn onderzoek volgde dat mensen behalve door omgevingsprikkels ook door eigen motieven worden voortbewogen. Ook de vraag waar die motivatie vandaan kwam, zou Deci enige tijd later samen met zijn collega Richard Ryan kunnen beantwoorden. Motivatie, zo vonden zij na jarenlang onderzoek, komt voort uit drie menselijke basisbehoeften: autonomie, competentie en verbinding. Mensen moeten allereerst het gevoel hebben dat ze zelf keuzes kunnen maken en doordrongen zijn van het besef zelfstandig te kunnen handelen. Vervolgens dienen ze ook over de juiste vaardigheden te beschikken om dingen te realiseren en de wereld om hen heen te controleren. In de derde plaats is het belangrijk dat mensen zich met elkaar verbinden en dat zij vanuit een gemeenschappelijke purpose (hoger doel) handelen.

“Motivatie komt voort uit drie menselijke basisbehoeften: autonomie, competentie en verbinding”

Het feit dat de eerder genoemde bedrijven zich als positieve uitzonderingen op energiegebied manifesteren, is dus geen toeval. Zij komen – ieder op hun eigen wijze – aan de drie door Deci en Ryan gevonden basisbehoeften tegemoet. Wil je met meer energie aan de slag zorg dan voor een cultuur waarin mensen in staat worden gesteld om hun eigen standpunten in te nemen, zelf keuzes te maken en eigen initiatieven te nemen. Een cultuur waarin ze uitgedaagd en gestimuleerd worden om te leren en te presteren. En waarin vanuit een gemeenschappelijke en betekenisvolle ambitie wordt samengewerkt.

De tweede stap: regie over eigen energie

Met het realiseren van een cultuur waarin autonomie, competentie en verbinding centraal staan heb je weliswaar een cruciale basis geschapen, maar het is nog niet genoeg om het werkvuur blijvend en hoger aan te wakkeren. Daarvoor is het noodzakelijk dat je een tweede stap zet en mensen de regie over eigen energie geeft.

Waarom dit nodig is? In de eerste plaats, omdat mensen verschillen in de wijze waarop ze de drie basisbehoeften invullen. Iedereen geeft een eigen invulling aan autonomie, competentie en verbinding. Iedereen maakt ook zijn eigen mix van de drie basisbehoeften. In de tweede plaats omdat energie niet alleen door de drie basisbehoeften wordt gevoed, maar ook uit een aantal extra energiebronnen voortkomt. Hoe die energiebronnen – die wij aan de hand van het acroniem ‘ACTIV’ (Affectie, Context, Toekomst, Intensiteit en Verbinding) beschrijven – er precies uitzien en wat je kunt doen om regie over eigen energie te krijgen, zullen wij in volgende edities van dit e-zine meer vertellen.

 

AAN DE SLAG MET WERKVUUR?

Het boek Werkvuur kun je nu kopen in de boekhandel of online.

Mocht je eerst even willen bladeren in het digitale inkijkexemplaar dan click je op deze link.

Uiteraard verzorgen we ook lezingen en workshops over Werkvuur. Voor meer informatie mail je ons op info@energyfinder.nl of je belt even. Op de site vind je hier alvast wat meer info. We bieden programma’s van een half uur (speednote) tot een dagdeel (workshop) en kunnen programma’s op maat maken voor bijv. een heisessie of een groot event.

 

 

 

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona