De mythe van het vaste contract, thema-avond in Pakhuis de Zwijger

 In Werkvuur
15 oktober, 20.00 uur:  Toekomst van werk 23 De mythe van het vaste contract
Is het vaste contract nog steeds ons ideaal of maken we elkaar dat wijs?
Een vaste baan lijkt het maatschappelijk ideaal. De vaste baan is een ‘echte baan’ en echte banen geven je toegang tot zekerheden. Sociale zekerheden zoals bij arbeidsongeschiktheid en een pensioen. Met een vaste baan zijn mensen gelukkiger, productiever en doen meer aan hun ontwikkeling.
Daarom is de vaste baan het beste voor onze samenleving. Je hoeft je er maar even in te verdiepen en dit is wat je hoort. Maar is het ook allemaal waar?
Verschillende experts nemen deze uitspraken onder de loep. Met Roos Wouters, Folkert Hersman, Fabian Dekker, Sjaak Zonneveld en Patrick Davidson.

De sprekers tijdens deze thema-avond in Pakhuis De Zwijger

Roos Wouters is aanjager van de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden. Werkenden die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Daarnaast geeft Roos al meer dan 12 jaar adviezenlezingen en workshops aan overheid en bedrijfsleven die ertoe leiden dat organisaties, teams en individuen effectief en met plezier in beweging komen.

Dr. Fabian Dekker is arbeidssocioloog en studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier promoveerde hij op onderzoek naar de gevolgen van de flexibilisering van werk voor sociale zekerheid (2011). Als onderzoeker was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, Regioplan en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Nu is hij hoofd onderzoek bij Start Foundation. Hij publiceerde onder andere de boeken ‘Bankzitten. Jeugdwerkloosheid in Nederland’ en ‘En toen waren er zzp’ers’ (beiden verschenen in 2013). Daarnaast verschenen de boeken ‘Het Midden Weg’ (2018) en ‘Theorie en praktijk van arbeid’ (2019). Hij werkt op dit moment onder andere aan een nieuw boek over onzekerheid en maatschappelijk onbehagen.

Sjaak Zonneveld is schrijver, spreker en inspirator. Van origine komt hij uit de softwarebranche, maar sinds 1 januari 2014 is Sjaak commercieel directeur bij BrightPensioen, de eerste pensioenaanbieder op coöperatieve basis.

Folkert Hersman studeerde Personeelwetenschappen in Tilburg en is HR adviseur met een vast contract. Verwondert zich al langere over mensen die niet al hun potentieel benutten en ziet dat er veel IQ punten blijven liggen bij de tourniquets van veel organisaties. Heeft veel reorganisaties meegemaakt en zag dat mensen pas na het vallen van het doek het heft in eigen hand namen. Waarom doen we dat niet pro-actief? Schreef onlangs een artikel over een nieuwe kijk op loopbanen en gunt de huidige en toekomstige generaties dat er meer momenten komen dat je jezelf weer opnieuw mag uitvinden en nieuwe paden kunt gaan bewandelen.

Patrick Davidson zoomt in op de energie (werkvuur) waarmee werkend Nederland elke dag aan de slag gaat. Vanuit zijn bedrijf EnergyFinder onderzoekt Davidson de energie van mensen, teams en organisaties. In zijn speednote laat hij onder meer zien met welke energie flexwerkers aan de slag gaan en in hoeverre dat verschilt van mensen met een vast contract. Patrick zal ons in Pakhuis De Zwijger vertellen over de paradox van werkvuur: we hechten meer dan ooit belang aan werk maar we verliezen we daarbij tegelijkertijd ook steeds meer energie. We willen werken, maar het werkvuur dooft. Werk zou een bron van geluk moeten zijn, maar is dat meestal niet. De vraag is of dit in de toekomst beter wordt. Op dit moment is slechts 1 op de 10 werknemers met voldoende positieve energie aan de slag. En de golven van verandering, denk aan digitalisering, robotisering en AI, volgen elkaar in rap tempo op. Dat zorgt logischerwijs voor veel onzekerheid bij mensen, want niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien. Een ding is zeker: het begint met regie over eigen energie. Zijn nieuwe boek ‘Werkvuur, hoe energieke mensen & teams positieve impact maken’ verschijnt bij Boom Uitgevers begin oktober.

Voor meer informatie en tickets
Ga je naar: https://dezwijger.nl/programma/de-mythe-van-het-vaste-contract

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona