HET GAAT NIET (ALLEEN) OM WERKGELUK, MAAR OM WERKVUUR!

 In Werkvuur

DE KWESTIE: DE WEEK VAN HET WERKGELUK

Deze week stond in het teken van werkgeluk. Weinig van gemerkt? Geeft niet! Het belang van werkgeluk wordt momenteel zwaar overschat. De hosannaverhalen over groeiend werkgeluk kunnen niet voorkomen dat de dagelijkse werkrealiteit vooral in het teken staat van stress, sleur en stilstand. Het is tijd om de bakens te verzetten en de aandacht te richten op de enige voorspeller van succes die er echt toe doet: energie oftewel werkvuur.

 

Happy Meal, Happy Work

Uit de psychologische hoek is de laatste jaren een golf van werkgeluk komen overwaaien. Jan en alleman lijkt door het gelukvirus te zijn besmet: boeken over geluk zijn bijkans niet aan te slepen, congressen over het thema zijn in een mum volgeboekt, coaches hebben zich massaal op de nieuwe gelukmarkt gestort en menig manager krijgt de handen op elkaar door zich ‘Chief Happiness Officer’ te noemen.

Ook HR doet volop aan de rage mee. Op congressen wemelt het van de sprekers die enthousiast termen als ‘werkgeluk’. ‘passie’, ‘purpose’ en ‘liefde’ in de mond nemen. Niets mis mee zou je zeggen, maar er schuilen wel degelijk een paar addertjes onder het gras. De eerste is dat geluk vaak wordt vereenzelvigd met een kortstondige positieve ervaring. Geluk als genot, een tijdelijk positieve opkikker. Vergelijkbaar met de ervaring die wij hebben bij het eten van een snelle en vette hap. Alleen is de Happy Meal omgetoverd in Happy Work. Hoe dat er in de praktijk uit ziet? Veel high fives, feestjes en ballonnen. Leuke acties, waardoor de sfeer erin blijft.

“Boeken over geluk zijn bijkans niet aan te slepen”

Geluk als tevredenheid

Om aan de valkuil van oppervlakkig instant-geluk te ontkomen, gooien sommigen het over een andere boeg. Zij definiëren geluk wordt als een duurzame en diep vanbinnen beleefde ervaring. Geluk wordt dan vereenzelvigd met gemoedsrust. Of, zoals Frank Boeijen het ooit fraai bezong: ‘geluk is een hangmat waarin je lui ligt in een wezenloze stilte’. Dat ook deze zienswijze op bezwaren stuit, valt te begrijpen. Door geluk te omschrijven als een soort standaardsituatie kom je uiteindelijk terecht bij een begrip als tevredenheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het veelgelezen boek ‘De logica van geluk’ van voormalig Google-topman Mo Gawdat. Hij omschrijft geluk daarin als ‘de perceptie van gebeurtenissen afgezet tegen verwachtingen’. Daarmee lijken we weer terug bij af te zijn. Geluk was immers bedoeld om weg te komen van al die nietszeggende tevredenheidsonderzoeken.

Van werkgeluk naar werkvuur

Geluk gold als veelbelovende next step bij het in kaart brengen van de gevoelens van medewerkers. In de eerste plaats moeten wij de irreële verwachtingen van geluk als succesfactor bijstellen. Geluk als genot of gemoedsrust heeft maar een beperkte invloed op prestaties. Uit onderzoek blijkt dat gelukkige medewerkers ervoor zorgen dat de resultaten gemiddeld met 11% groeien.

“Geluk was bedoeld om weg te komen van al die nietszeggende tevredenheidsonderzoeken”

Dat lage percentage staat in schril contrast tot de claims waarmee allerlei ‘gelukconsultants’ rondstrooien. Die 11% valt overigens goed te begrijpen wanneer wij het vanuit het perspectief van een succesfactor bekijken die er veel meer toe doet: energie oftewel werkvuur. Als het gaat om energie is geluk, weliswaar een belangrijke energiebron (we noemen het positieve emoties of affectie). Maar het is lang niet de enige energiebron.

Andere energiebronnen – de context waarin je opereert (en de energie die je uit je omgeving haalt), de focus op toekomstige ambities, de intensiteit of bevlogenheid waarmee we aan de slag gaan en de mate van verbinding waarmee we werken – zijn minstens zo belangrijk.

Door je alleen maar te concentreren op geluk beperk je jezelf onnodig. Zo blijkt uit onderzoek van de Duitse hoogleraar Heike Bruch dat de effecten van positieve energie (affectie + context + toekomst + intensiteit + verbinding) overeenkomen met een gemiddelde productiviteitsstijging van 43%.

 “Door je alleen maar te concentreren op geluk beperk je jezelf onnodig”

Dat is bijna viermaal zoveel. Alle reden dus om voortaan meer aandacht aan werkvuur te besteden en ons niet alleen op werkgeluk te concentreren.

OVER DE AUTEURS

Patrick Davidson en Hans van der Loo zijn de oprichters van EnergyFinder en auteurs van diverse bestsellers. Hun werk is in zes talen gepubliceerd. In oktober 2019 verschijnt het boek Werkvuur waarin je kunt lezen hoe energieke mensen & teams positieve impact maken. In dat boek beschrijft het duo waarom onze manier van werken niet meer werkt, kijken ze vooruit naar de toekomst van het werk en geven ze je enkele handige tools om je soft skills keihard in te zetten. Een sneak preview van het boek kun je nu al lezen door HIER te clicken.

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona