“Mensen willen zelf de regie nemen”

 In Interview, Werkvuur

In de serie ‘De toekomst van werk’ interviewden we de afgelopen tijd fascinerende mensen. Ze namen ons mee door hun visie, wensen, angsten en vooral ook concrete beelden die ze hebben bij de toekomst van werk. Deze keer aandacht voor Roos Wouters, bekend als aanjager van de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden.

 

DE TOEKOMST VAN WERK: WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE TRENDS VOLGENS JOU?

“Mensen combineren steeds vaker studie, banen, ondernemerschap, zorgtaken en vrijwilligerswerk. Of ze wisselen dit af. Daardoor ontstaat een groeiende behoefte aan een sociaal zekerheidsstelsel dat met mensen meebeweegt, los van werkgevers en contractvormen. Want waarom bepaalt jouw contractvorm eigenlijk waar je welke zekerheden opbouwt? Waar je jouw pensioen opbouwt? Wanneer en waarin jij je kan ontwikkelen? Of je een huis kan kopen? En of je aan kinderen durft te beginnen? Of je van baan durft te veranderen? Dat is toch niet meer van deze tijd!

Een van de trends, die ik zie, is dat mensen zelf de regie willen en zullen nemen over hun werkleven. De werkende, en niet de werkvorm, komt centraal te staan waardoor mensen beter in staat zijn om van baan te veranderen en verschillende werkvormen en verantwoordelijkheden te combineren.”

“Mensen willen zelf de regie nemen”

WELKE BEELDEN HEB JIJ BIJ DE TOEKOMST VAN WERK?

“Wanneer het vaste contract niet langer bepalend is voor het verkrijgen van een hypotheek, opleidings- & ontwikkelingsmogelijkheden en de toegang tot sociale zekerheden, dan zullen mensen waarschijnlijk sneller bij een werkgever weggaan, die niet (goed) inspeelt op het aanwezige talent van de werknemer/opdrachtnemer.

Dit zal vermoedelijk een impuls geven aan goed werkgeverschap waardoor de professional beter tot zijn/haar recht komt. Naast het feit dat alles wat geautomatiseerd kan worden ook geautomatiseerd wordt, zal talent, dat niet te automatiseren is, belangrijker worden en dus meer autonomie en bewegingsvrijheid krijgen om optimaal te kunnen functioneren. Dit zal ook gevolgen hebben voor het verminderen van bureaucratische regels/processen in het werk zodat mensen ook beter duurzaam inzetbaar kunnen blijven op een arbeidsmarkt in beweging.

Het brengt echter ook een verdelingsvraagstuk met zich mee. Als jij werk doet dat geautomatiseerd zal worden dan zal je huidige functie verdwijnen en zul je je actief moeten inzetten om ervoor te zorgen dat je je ontwikkelt in zaken die relevant zullen blijven. Zo zie je een ontwikkeling dat bijvoorbeeld boekhouders naast hun reguliere werkzaamheden zich omscholen/bijscholen tot yoga instructeur. Ik ken echt zo iemand! Het werk van de boekhouder nam in crisistijd af terwijl dat van de yoga instructeur enorm toenam.”

“In de toekomst zullen we meer combineren.

Ik ken een boekhouder die ook yoga instructeur is”

WAT SPREEKT JOU HET MEESTE AAN IN DE TOEKOMST VAN WERK?

“Mits we de trend niet tegenhouden door star beleid en het vasthouden van de koppeling van zekerheden aan het vaste contract, spreekt het me aan dat mensen niet langer in hun gouden kooi blijven zitten waardoor ze op basis van een sociaal contract met elkaar kan gaan samenwerken. Niet voor de hypotheek maar omdat ze het werk en de samenwerking leuk vinden. En dat je steeds meer mensen krijgt die werk en werkvormen combineren.”

“Niet werken voor je hypotheek maar omdat je het leuk vindt!”

WELKE WERKMOMENTEN GEVEN JOU ENERGIE?

“Ik krijg energie als ik een bijdrage kan leveren een wereld waarin mensen vanuit vertrouwen hun vrijheid durven pakken. Als ik zie dat mensen de energie en het lef hebben om dingen nu eens echt anders aan te pakken zodat ze durven doen waar ze goed in zijn en blij van worden.”

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE DINGEN DIE ELKE LEZER NU KAN DOEN OM WERK VAN ZIJN/HAAR TOEKOMST TE MAKEN?

“Bedenk wat je zou willen doen als je vandaag werd ontslagen? Welk werk zou je doen als je miljonair zou zijn? En je hoefde niet voor het geld, je hypotheek of je andere verantwoordelijkheden te werken. Wat is het verschil met wat je nu doet? Laat jij je door (verworven) zekerheden tegenhouden? Wat zou het je opleveren als je het eens anders zou doen of iets nieuws zou doen/leren?”

 

 

OVER ROOS WOUTERS

Roos Wouters is aanjager van de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden. Werkenden die zelf de regie willen over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid. Daarnaast geeft Roos al meer dan 12 jaar adviezenlezingen en workshops aan overheid en bedrijfsleven die ertoe leiden dat organisaties, teams en individuen effectief en met plezier in beweging komen. Op 15 oktober spreken Roos Wouters en Patrick Davidson beiden in Pakhuis De Zwijger tijdens de thema-avond ‘De mythe van het vaste contract’ Voor meer informatie, click hier.

 

Thema-avond in de serie De toekomst van werk:

De mythe van het vaste contract (15 oktober, 20.00 uur, Pakhuis De Zwijger)


Is het vaste contract nog steeds ons ideaal of maken we elkaar dat wijs? Een vaste baan lijkt het maatschappelijk ideaal. De vaste baan is een ‘echte baan’ en echte banen geven je toegang tot zekerheden. Sociale zekerheden zoals bij arbeidsongeschiktheid en een pensioen. Met een vaste baan zijn mensen gelukkiger, productiever en doen meer aan hun ontwikkeling. Daarom is de vaste baan het beste voor onze samenleving. Je hoeft je er maar even in te verdiepen en dit is wat je hoort. Maar is het ook allemaal waar? Verschillende experts nemen deze uitspraken onder de loep. Met Roos Wouters, Folkert Hersman, Fabian Dekker, Sjaak Zonneveld en Patrick Davidson.

Lees in deze serie ook de interviews met:

Lees in deze serie ook de interviews met:

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona