PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID IN TEAMS (ONDERZOEK, CHECKLIST EN TIPS)

 In Onderzoek, Psychologische veiligheid, Werk en energie | Werkenergie, Werkvuur

LESSEN VAN PROJECT ARISTOTLE

Ruim tien jaar geleden ondernam Google een diepgaand onderzoek naar de factoren achter succesvolle teams. Onder de codenaam ‘Aristotle’ – ooit moet hij gezegd hebben dat het geheel meer is dan de som der delen – bestudeerde men ruim twee jaar lang 180 teams binnen de eigen organisatie. Daarnaast nam men honderden interviews af. De opbrengst van al die onderzoeksijver? Het leek erop dat men geen steek wijzer was geworden.

In tegenstelling van wat vaak wordt beweerd, had de diversiteit van teamleden weinig invloed op de prestaties. Ook verschillen in persoonlijkheidstypen geven niet de doorslag. Lag het aan het feit dat teamleden elkaars vrienden waren? Dat ze graag gezamenlijke uitjes ondernamen? Goede gesprekken met elkaar voerden, al dan niet rond het kampvuur? Het antwoord was steeds negatief. Wat was dan wél de doorslaggevende factor? Na lang puzzelen kwamen de onderzoekers erachter dat succesvolle teams één kenmerk gemeenschappelijk hadden: binnen de teams kwam iedereen ongeveer evenveel aan het woord.

En wat nóg belangrijker was: de teamleden luisterden naar elkaar en voerden open gesprekken met elkaar. Dat gedrag bleek terug te voeren op een gezamenlijke opvatting binnen de betreffende teams, namelijk dat het binnen het team veilig genoeg is om ‘interpersoonlijke risico’s te nemen’. Ieder teamlid vertrouwt erop niet afgewezen, gestraft of in verlegenheid gebracht te worden als ze binnen het team zeggen wat ze denken. Het bleek de cruciale factor te zijn waar men naar had gezocht. In navolging van Amy Edmondson duidden de Google-onderzoekers die factor aan als ‘psychologische veiligheid’.

PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID
We zijn van plan om begin 2020 een inspirerend event te organiseren rondom het thema psychologische veiligheid. Daarover meer in het volgende nummer. Mocht je willen deelnemen of je ervaringen willen delen, dan weet je ons te vinden.
Voor nu veel leesplezier met het artikel, dat gaat hieronder weer verder. Groet, Hans & Patrick

Checklist psychologische veiligheid voor je team

Hoe kun je erachter te komen of psychologische veiligheid een issue is in jouw team? Volgens de onderzoekers van Google moet je extra alert zijn wanneer sprake is van de volgende symptomen:

 • Er zijn geen meningsverschillen of uiteenlopende gezichtspunten
 • Er worden nauwelijks of geen vragen gesteld tijdens bijeenkomsten
 • Moeilijke of pijnlijke thema’s worden vermeden, er wordt om de hete brei gedanst
 • Er wordt weinig feedback gegeven en gevraagd
 • Men spreekt niet over gemaakte fouten en als dit gebeurt, wordt de oorzaak bij anderen gezocht
 • Leidinggevenden zijn overwegend (of zelfs uitsluitend) aan het woord
 • Op collegiale verzoeken om hulp reageert men afwijzend
 • Medewerkers kennen elkaar alleen op professionele, niet op persoonlijke basis

Met meer psychologische veiligheid werken in je team

Ook geeft Google verschillende categorieën tips om een psychologisch veiliger klimaat te creëren. Wij verdelen die tips in drie categorieën: aandacht en leren, verbinden en inclusie, uitdagen

 1. Aandacht en leren

 • Wees aanwezig (geen laptop of mobiel op tafel)
 • Luister actief, ongeacht wie er spreekt
 • Maak oogcontact wanneer je spreekt of luistert
 • Laat zien dat je begrepen hebt wat er gezegd is, vat het gezegde samen
 • Streef naar interactie
 • Stel open vragen
 • Wees je bewust van je lichaamstaal: ook als je zwijgt, communiceer je wel degelijk
 1. Verbinden en inclusie

 • Begin altijd met het communiceren van de bedoeling van bijeenkomsten
 • Betrek iedereen bij de bijeenkomst
 • Bejegen mensen die iets naar voren brengen op positieve wijze
 • Toon begrip voor dingen die gezegd worden, ook al ben je het er niet mee eens
 • Probeer (discussies over) schuldvragen te voorkomen
 • Wees toegankelijk voor anderen
 1. Uitdagen

 • Vraag anderen om input en feedback
 • Vraag het team om jouw standpunt in twijfel te trekken
 • Moedig mensen aan om risico’s te nemen

 

Gericht aan de slag

Tot slot nog een waarschuwing: denk niet dat psychologische veiligheid de heilige graal is om productieve teams te realiseren. Het is een noodzakelijke randvoorwaarde voor succes. Daarom staat het wat Google betreft op nummer 1. Maar psychologische veiligheid is niet voldoende om topteams te bouwen. Daarvoor moet je ook aandacht besteden aan andere energiefactoren. In ons boek ‘Werkvuur’ lees je hoe dit werkt.

 

Verder lezen?

WAT IS PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID EN WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK? (ARTIKEL)

In een eerder artikel legden wij uit wat psychologische veiligheid is en waarom het zo belangrijk is.

HET NIEUWE BOEK VAN AMY EDMONDSON OVER PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID

Binnenkort verschijnt de Nederlandse vertaling van Edmondsons boek over psychologische veiligheid: de onbevreesde organisatie. Meer info vind je door op de cover van het boek te clicken.

HOE SCOORT WERKEND NEDERLAND OP PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID?

We doken in onze research gegevens om te zien hoe werkend Nederland scoort op psychologische veiligheid. Lees hier.

HOE SCOORT WERKEND NEDERLAND OP ENERGIE ?

We hebben in een whitepaper op een rijtje gezet wat de belangrijkste conclusies zijn uit onderzoek naar de energie van werkend Nederland. Lees hier.

HET BOEK WERKVUUR: HOE ENERGIEKE MENSEN & TEAMS POSITIEVE IMPACT MAKEN

Het boek Werkvuur is gebaseerd op meerjarig onderzoek, aangevuld met interviews in binnen- en buitenland met wetenschappers, ondernemers, schrijvers en andere experts. In het boek lees je wat energie is, welke energiezones we onderscheiden, hoe energie, gedrag en prestaties met elkaar verbonden zijn en ook hoe je jezelf en je team activeert.

 

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona