“AANPASSINGSVERMOGEN IS DE BELANGRIJKSTE COMPETENTIE”

 In Interview, Nieuwsbrief, Werkvuur

In de serie HR aan het Woord spreken we deze keer met Frans-Jan Boekholt, managing partner bij HR-adviesbureau BBKwadraat. Frans-Jan deelt zijn visie op de toekomst van werk en de rol van HR hierin.

 

De toekomst van werk: wat zijn de belangrijkste trends volgens jou?

Frans-Jan Boekholt: “Dat zijn overduidelijk de verdere opkomst van digitalisering, robotisering en datamanagement en de impact hiervan op ons werk. Vanuit HR-perspectief denk ik met name aan het verder doorzetten van de ontwikkeling waarbij eigen verantwoordelijkheid van medewerkers toeneemt. Dat betekent ook minder betutteling vanuit leidinggevenden en regelgeving etc. Voor werknemers is dit een grote opgave. Het zet mensen nog meer aan om na te denken over je eigen kunnen en willen, je balans tussen privé en werk maar ook goed nadenken waar je kansen liggen qua ontwikkeling en werkgelegenheid. Tot slot zie ik tussen de scheidslijn tussen vast en flexibel werk nog verder afnemen.”

 

Welke beelden heb jij bij de toekomst van werk?

FJB: “In aansluiting op het voorgaande zie ik volop kansen voor mensen die het verschil willen maken. Er zal parallel aan een standaardiseringsgolf, door toedoen van de technologische ontwikkelingen die ik net noemde, nog meer behoefte zijn aan denkvermogen, de creativiteit en aanpassingsvermogen van medewerkers. Dat laatste is trouwens erg belangrijk want ik denk dat de competentie om je voortdurend en snel aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden wel een van de belangrijkste competenties zal worden. Dit zien we zeker niet alleen bij functies in de dienstverlening of corporate hoofdkantoren maar voor nagenoeg alle sectoren. Kijk ook naar veranderingen in de bouw, retail, auto en mobiliteitsindustrie.”

 

Wat spreekt jou het meeste aan in de toekomst van werk?

FJB: “Meer autonomie voor medewerkers staat voor mij zeker op nummer 1. Uiteraard zie ik ook de keerzijde hiervan en zijn de gevolgen voor het sociale stelsel groot en complex.”

 

Welke werkmomenten geven jou energie?

FJB: “Wanneer je iets wat vastzit, weer laat stromen. Bij mij gaat het dan meestal om een HR-afdeling waar mensen in korte tijd weer met nieuwe energie aan de slag gaan en beter presteren. Dat begint met eigenaarschap en is erop gericht dat processen beter lopen. Dat raakt vaak de hele organisatie. Dus als je HR goed invult dan kun je een organisatie een stap verder helpen. Als ik dan inzoom op de inhoudelijke puzzels die me energie geven dan zijn dat allereerst de juiste positionering van HR en het laten aansluiten van de HR-strategie, HR-projecten, HR-instrumenten en HR-activiteiten bij de strategie van de organisatie. Uiteraard zonder verkeerde (lijn-)verantwoordelijkheid over te nemen. Tot slot noem ik het helpen doorontwikkelen van vakmanschap, daar krijg ik ook echt veel energie van.”

 

De toekomst van werk: waar liggen kansen voor HR-professionals?

FJB: “Ik zie in een veranderende werkomgeving volop kansen voor goede HR-professionals. Wat bij mij top of mind is:

Meer impact: dankzij nieuwe en meer flexibele vormen van besturing, organisatie en leiderschap in de organisatie kan de invloed van HR op bestuur en directie toenemen.

Meerdere rollen: HR is een sparringspartner die zowel de business begrijpt als de intermenselijke verhoudingen. HR vervult nog steeds een belangrijke brugfunctie en blijft een soort spin in het web maar zal met meer business-kennis nog meer toevoegen;

Activeren van mensen: vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van medewerker.

Slimmer werken: het efficiënt organiseren van de belangrijkste HR processen en het beter benutten van alle tools die er tegenwoordig zijn.

 

Wat zijn de belangrijkste dingen die elke lezer nu kan doen om werk van zijn/haar toekomst te maken?

FJB: “Dat is een vraag die me dagelijks bezig houdt en die ik mensen regelmatig voorleg. Ik kom op de volgende vier tips uit:

Denk na over wat je over een aantal jaren zou willen doen en bereiken. Het is belangrijk dat je weet wat je wil. Dan kun je vervolgens heel gericht bedenken hoe je daar komt. Dat doet niemand anders voor je.

Zorg voor een goede gezondheid en privé-werkbalans. Het is cruciaal om vol energie aan je dag te beginnen maar ook met genoeg energie naar huis te gaan.

Durf knopen door te hakken! Het leven gaat zo snel dat je meer beslissingen moet nemen dan twintig jaar geleden. Erken dat je niet alles kunt doen. Dat betekent ook dat je soms een verkeerde beslissing neemt. Blijf daar niet in hangen en zet de knop om. Durf dus beslissingen te nemen en dingen te missen.

Investeer in jezelf door opleiding en ontwikkeling. Dit is echt cruciaal. Als je de drie bovenstaande tips combineert dan heb je meteen een handvat voor de richting van je eigen ontwikkeling. Je kunt tegenwoordig op zoveel manieren leren. Boeken, online trainingen, leergangen maar ook stages als veertig plusser, noem het maar op.”

OVER FRANS-JAN BOEKHOLT

Frans-Jan is managing partner bij HR-adviesbureau BBKwadraat.

OVER DE AUTEURS

Patrick Davidson en Hans van der Loo zijn de oprichters van EnergyFinder en auteurs van diverse bestsellers. Hun werk is in zes talen gepubliceerd. In oktober 2019 verschijnt het boek Werkvuur waarin je kunt lezen hoe energieke mensen & teams positieve impact maken. In dat boek beschrijft het duo waarom onze manier van werken niet meer werkt, kijken ze vooruit naar de toekomst van het werk en geven ze je enkele handige tools om je soft skills keihard in te zetten. Een sneak preview van het boek kun je nu al lezen door HIER te clicken.

 

 

Lees in deze serie ook de interviews met:

 

 

Download nu het whitepaper onderzoek energie werk corona